Welkom bij Schouten Accountants

Schouten Accountants. Voor accountancy, fiscale begeleiding en advisering van mkb-ondernemers en particulieren.

Ons accountantskantoor heeft een driekoppige directie: de heren T. W. van Driel, P. J. Boes en A. C. Kleinjan. Alledrie kunnen wij ons Accountant-administratieconsulent, kortweg AA-accountant noemen.
Wij, van Schouten Accountants, staan graag voor u klaar. Naast het streven naar goede kwaliteit hechten wij veel waarde aan het contact met u als klant.

Meer over ons

LAATSTE NIEUWS

Kindgebonden budget wordt verhoogd in 2017

05-12-2016 Het kabinet heeft besloten om de inkomenspositie van gezinnen met lage en middeninkomens meer te ondersteunen door het kindgebonden budget te verhogen. lees verder

Sneller arbeidsbeperkt personeel vinden en zonder risico aannemen

21-11-2016 Sinds 18 november 2016 wordt het werkgevers op twee manieren makkelijker gemaakt om mensen met een arbeidshandicap aan te nemen. lees verder

Compensatie transitievergoeding bij langdurige ziekte en bedrijfseconomisch ontslag

14-11-2016 De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat werkgevers recht geeft op een compensatie van de transitievergoeding bij ontslag na 2 jaar ziekte en bij ontslag op bedrijfseconomische gronden. lees verder

Drie maanden uitstel voor premievrij maken pensioen in eigen beheer (PEB)

11-11-2016 Per 1 januari 2017 is het opbouwen van pensioenaanspraken in eigen beheer niet meer toegestaan. In verband met het korte tijdsbestek en de te verrichten handelingen wordt uitstel verleend tot 1 april 2017. lees verder

Whatsappen tijdens werktijd: geen loon

07-11-2016 De kantonrechter in Tilburg heeft bepaald dat bij een werknemer die aantoonbaar tijdens werktijd voor privé-doeleinden zit te Whatsappen, een inhouding kan plaatsvinden op het bruto loon. lees verder