Fiscaal

Verklaring géén privé gebruik auto
Indien u minder dan 500 kilometers privé rijdt met een door uw werkgever ter beschikking gestelde auto, kan de fiscale bijtelling voor privé gebruik van de auto achterwege blijven. Uw werkgever dient dat wel in het bezit te zijn van een verklaring van de Belastingdienst dat hij als inhoudingsplichtige de bijtelling achterwege kan laten. Met dit formulier kunt een dergelijke verklaring bij de Belastingdienst aanvragen.

Download het formulier