Alimentatie aandachtspunt Belastingdienst in aangifte 2012

dinsdag 12 maart 2013

Ieder jaar heeft de belastingdienst een speciaal onderwerp waaraan extra aandacht wordt besteed.

Voor 2012 is dit echtscheiding en fiscus en daarmee samenhangend onder meer alimentatie en levensonderhoud kinderen.
Verder zal de belastingdienst bij de behandeling van de aangiften Inkomstenbelasting 2012 speciale aandacht gaan besteden aan de volgende onderwerpen:

  • Eigen woning
  • Premies liijfrenten
  • Specifieke zorgkosten

« Terug

Save as PDF

Archief > 2013

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

april

maart

februari

januari

LAATSTE NIEUWS

Uitstel invoering Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

20-12-2016 Staatssecretaris Wiebes heeft in zijn brief van 20 december aan de Eerste Kamer verzocht de stemming over de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen uit te stellen. lees verder

Energie-Investeringsaftrek omlaag in 2017

15-12-2016 In het pakket van belastingmaatregelen voor 2017 is opgenomen dat de Energie-Investeringsaftrek (EIA) naar beneden gaat. De Eerste Kamer moet nog instemmen met de voorgestelde verlaging. lees verder

Kindgebonden budget wordt verhoogd in 2017

05-12-2016 Het kabinet heeft besloten om de inkomenspositie van gezinnen met lage en middeninkomens meer te ondersteunen door het kindgebonden budget te verhogen. lees verder

Sneller arbeidsbeperkt personeel vinden en zonder risico aannemen

21-11-2016 Sinds 18 november 2016 wordt het werkgevers op twee manieren makkelijker gemaakt om mensen met een arbeidshandicap aan te nemen. lees verder

Compensatie transitievergoeding bij langdurige ziekte en bedrijfseconomisch ontslag

14-11-2016 De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat werkgevers recht geeft op een compensatie van de transitievergoeding bij ontslag na 2 jaar ziekte en bij ontslag op bedrijfseconomische gronden. lees verder