Klachtenregeling

Ondanks dat wij als accountantskantoor er alles aan doen om u als relatie zo goed mogelijk van dienst te zijn, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij gaan er vanuit dat u eerst in onderling overleg met de verantwoordelijke accountant binnen ons kantoor probeert om een oplossing te vinden voor uw klacht.

Alle aan ons kantoor verbonden Accountants-Administratieconsulenten vallen onder het klacht- en tuchtrecht voor accountants van de NIVRA/NOvAA.
Mocht er toch, ondanks overleg met de verantwoordelijke accountant, geen bevredigende oplossing voor uw klacht worden gevonden, dan is het mogelijk om de Klachtencommissie van NIVRA/NOvAA in te schakelen. 
Een brochure inzake de te volgen procedure kunt u hier vinden.