Klachtenregeling

Ondanks dat wij als accountantskantoor er alles aan doen om u als relatie zo goed mogelijk van dienst te zijn, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij gaan er vanuit dat u eerst in onderling overleg met de verantwoordelijke accountant binnen ons kantoor probeert om een oplossing te vinden voor uw klacht.

Alle aan ons kantoor verbonden Accountants-Administratieconsulenten vallen onder het klacht- en tuchtrecht voor accountants van de NBA.
Mocht er toch, ondanks overleg met de verantwoordelijke accountant, geen bevredigende oplossing voor uw klacht worden gevonden, dan is het mogelijk om de Klachtencommissie van NBA in te schakelen. 
Een brochure inzake de te volgen procedure kunt u hier vinden.