Loonadministratie

Model opgaaf gegevens voor loonheffingen (voorheen Loonbelastingverklaring) 
Dit formulier dient de werkgever in zijn loonadministratie te bewaren. Met dit formulier wordt bepaald of voor de betreffende werknemer al dan niet de loonheffingskorting moet worden toegepast.

Download het formulier

Model opgaaf gegevens voor loonheffingen (Studenten/scholieren) 
Dit formulier dient de werkgever in zijn loonadministratie te bewaren. Met dit formulier wordt bepaald of voor de student/scholier al dan niet de loonheffingskorting moet worden toegepast. Tevens kan de werkgever (inhoudingsplichtig voor de loonheffingen) met dit formulier de kwartaaltabel toepassen, waardoor inhouding van loonbelasting mogelijk achterwege blijft. Dit voorkomt dat de student/scholier aan het einde van het jaar de ingehouden loonbelasting middels een T- of Tj-biljet bij de belastingdienst moet terugvragen. Overleg altijd met uw contactpersoon voor de lonen indien de betreffende student/scholier meerdere inkomstenbronnen heeft.

Download het formulier

Ziek/herstelmelding Colland 
Medewerkers in de agrarische sector worden met dit formulier gemeld voor SAZAS in verband ziekte of herstel van ziekte. Stuur altijd een kopie van dit formulier naar uw contactpersoon voor de lonen, zodat een correcte verwerking van de ziektedagen op de loonstrook kan plaatsvinden.

Download het formulier