Accountancy

Het samenstellen van jaarrekeningen voor onze klanten uit het mkb vormt een belangrijk deel van ons werk. Financiele verantwoording, dat is het doel van uw jaarrekening.

Diensten
U kunt bij ons terecht voor de volgende werkzaamheden op het gebied van Accountancy:

  samenstellen van de jaarrekening
  opstellen begrotingen en andere financiële overzichten/rapportages  (budgetten en liquiditeitsprognoses);
  bedrijfseconomisch advies (investeringsbeslissingen / advies bij financieringsvraagstukken)


Verder adviseren en begeleiden wij u bij:

  inbreng onderneming in een BV en het opzetten van BV-structuren;
  het kiezen en/of wijzigen van uw ondernemingsvorm;
  advies op het gebied van ondernemingsstructuur (man/vrouw firma, opzet BV)