Administratieve dienstverlening

Voor wij uw jaarrekening kunnen samenstellen moet eerst uw boekhouding verwerkt zijn. Hierin moeten alle in- en uitgaande facturen, bankafschriften en het kasboek staan.

Diensten
De werkzaamheden die wij op dit gebied u uit handen kunnen nemen op het gebied van administratie, zijn de volgende:

  inboeken en verwerken administratie indien gewenst op locatie en anders op ons kantoor,  veelal in ons geautomatiseerde boekhoudsysteem; 
  advisering en begeleiding bij opzet van de administratie.