Loonadministratie

De loonstroken van uw medewerkers. Daar draait het allemaal om. Ze moeten duidelijk en correct zijn, en aan de meest recente wijzigingen en ontwikkelingen aangepast. Makkelijker gezegd dan gedaan!

Het verzorgen van de loonadministratie is een belangrijke en tijdrovende klus. U bent niet klaar met enkel de verwerking van de loonstroken. Daarnaast hebt u er groot belang bij om de ontwikkelingen op salarisgebied in uw sector te volgen. 
De laatste jaren zijn vele elementen aan grote veranderingen onderhevig. Denk aan CAO-wijzigingen, veranderende regelgeving, nieuwe pensioenregelingen, fiscaal voordelig belonen, arbeidscontracten of begeleiding bij ontslagprocedures. Zorgen hierover kunnen wij van u overnemen.

Diensten
Als u uw salarisadministratie door Schouten Accountants laat verzorgen nemen wij u het volgende uit handen:

  de loonheffingenaangifte (maandelijks of vierwekelijks);
  loonadministraties en advisering werkgever op alle facetten rond arbeidsrecht, salarisverwerking en fiscaal voordelig belonen; 
  het opmaken van de salarisstroken (maandelijks, vierwekelijks of wekelijks); 
  de verwerking van CAO- of wetswijzigingen;
  de jaarlijkse opgaven aan pensioenfondsen;
  het bijhouden van de verlofuren en tijd-voor-tijduren (optioneel); 
  ziekte –en herstelmeldingen (optioneel); 
  het opmaken van arbeidscontracten (optioneel); 
  het opstellen van jaaropgaven voor uw werknemers.