Blijf op de hoogte

Nieuws

Tegemoetkoming Vaste Lasten 2021

19 jan Ook voor 2021 wordt in het kader van het coronasteunpakket de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voortgezet. lees verder

In Memoriam: Jan Bosgieter

04 jan Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat, na een langdurig ziekbed, op 1 januari jl. is overleden onze voormalige firmant Jan Bosgieter. lees verder

Compensatie transitievergoeding bij beëindiging onderneming

30 dec Op 4 november jl. is het besluit compensatie van de transitievergoeding bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming vanwege pensionering of overlijden van de werkgever aangenomen. De wetgeving gaat in per 1 januari 2021. lees verder

Wat betekent de Brexit voor de omzetbelasting?

30 dec Het Verenigd Koninkrijk heeft de EU verlaten op 31 januari 2020. Daarna ging een overgangsperiode in - die duurt tot en met 31 december 2020. Kijk wat er voor u als ondernemer op het gebied van de omzetbelasting verandert vanaf 1 januari 2021. lees verder

Voor thuiswerkers geen onbelaste reiskostenvergoeding meer na 1 januari 2021

19 nov Onlangs maakte staatssecretaris Vijlbrief van Financiën bekend dat werkgevers per 1 januari 2021 de vaste reiskostenvergoeding niet meer onbelast mogen uitbetalen voor werknemers die thuiswerken. Dit kan voor werknemers financiële gevolgen hebben. lees verder

Boetes op schijnconstructies met ZZP-ers uitgesteld

17 nov De Belastingdienst gaat niet, zoals eerst gepland, vanaf begin 2021 boetes uitdelen aan bedrijven die zelfstandigen werk laten doen dat eigenlijk een dienstverband vraagt. lees verder

Energielabel wordt duurder in 2021

13 okt Wie zijn huis wil verkopen is vanaf volgend jaar duurder uit. Het kabinet verandert de manier waarop je een energielabel voor je huis krijgt. Hiervoor moet wel een inspecteur langskomen en dat kost je zo bijna 200 euro. lees verder

BIK: 3 procent korting op investeringen tot 5 miljoen euro

07 okt Ondernemers kunnen met de veelbesproken investeringskorting van het kabinet 3 procent korting aanvragen op investeringen tot 5 miljoen euro. Op investeringen boven dat bedrag kunnen bedrijven 2,44 procent korting aanvragen. Die verrekenen ze met de loonheffing. lees verder

Maatwerk voor terugbetaling uitgestelde belastingschulden

22 jun Sinds de invoering van de maatregelen van het kabinet om de door coronacrisis getroffen ondernemers te helpen, hebben ruim 185.000 ondernemers uitstel van betaling van belastingen gekregen. Het totaalbedrag waarvoor belastinguitstel is verleend, kwam half juni uit op ruim 10 miljard euro. lees verder

Aanvragen voor Klein Krediet Corona nu mogelijk

04 jun De regeling Klein Krediet Corona (KKC), die extra liquiditeit voor het micro-, midden- en kleinbedrijf mogelijk maakt, is goedgekeurd door de Europese Commissie. Deze coronaregeling voor een financieringsbehoefte van 10.000 tot 50.000 euro is daarom op vrijdag 29 mei geopend voor ondernemers. lees verder

Uitbreiding Noodpakket 2.0 corona-crisis

28 mei Na het eerste Noodpakket van 17 maart jl. heeft het kabinet nu voor het vervolg voor ondersteuning van ondernemers tijdens de corona-crisis op 20 mei jl. een Noodpakket 2.0 gepresenteerd. lees verder

Uitstel inwerkingtreding Wet Excessief Lenen bij eigen BV

26 mei In het kader van aanvullende fiscale maatregelen in verband met covid-19 kondigt staatssecretaris Vijlbrief het uitstel van de inwerkingtreding van het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap aan. lees verder

Voorstel nieuwe regeling ouderschapsverlof vanaf 2022

08 mei Het kabinet komt met een voorstel om vanaf augustus 2022 ruimere mogelijkheden op ouderschapsverlof te bieden in het het eerste levensjaar van het kind. lees verder

Verruiming concernbepaling NOW onder voorwaarden

28 apr Om de werkgelegenheid te beschermen wijzigt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de concernbepaling in de tijdelijke loontegemoetkomingsregeling NOW. lees verder

TOGS-regeling ook voor agrariërs met recreatie mogelijkheden

18 apr De regeling Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS) staat sinds 15 april ook open voor agrarische bedrijven die bijvoorbeeld met hun camping of verhuur van vakantiehuisjes omzetverlies lijden. lees verder

Bijzonder uitstel betaling belastingaanslagen

18 apr Van veel ondernemers krijgen we de vraag of ze uitstel van betaling kunnen krijgen voor belastingaanslagen. U kunt bijzonder uitstel van betaling krijgen voor een periode van 3 maanden. Zie hieronder een uitgebreide toelichting van de Belastingdienst hoe dit werkt. lees verder

Lijst SBI-codes voor TOGS-regeling uitgebreid

08 apr De overheid heeft de lijst met ondernemingen welke in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) uitgebreid per 7 april jl. lees verder

AB-houder mag tijdens corona-crisis genoegen nemen met lager loon

03 apr Directeuren-grootaandeelhouders (DGA's) mogen van de Belastingdienst tijdelijk een lager ‘gebruikelijk loon’ hanteren als hun bv geraakt wordt door de coronacrisis. Maar dat mag alleen voor de maanden die nog moeten komen, niet met terugwerkende kracht. lees verder

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud: nadere uitwerking voorwaarden

01 apr Het Ministerie SZW heeft de details van de NOW regeling bekend gemaakt. Hieronder treft u een samenvatting van de NOW regeling. lees verder

Verkeersboetes onder voorwaarden in de Werkkostenregeling

01 apr Vanaf 16 maart jl. mogen we op grote delen van de dag in Nederland nog maar 100 km per uur rijden op de snelwegen. Wat zijn uw mogelijkheden om zakelijke verkeersboetes aftrekbaar te maken van de winst? lees verder

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Corona - noodloket € 4.000 geopend

30 mrt Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft vandaag de eerder aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. lees verder

Regeling compensatie transitievergoeding

28 mrt Vanaf 1 april 2020 is het in sommige gevallen mogelijk om compensatie aan te vragen voor de transitievergoeding die u als werkgever verschuldigd bent als u één van uw werknemers ontslaat. lees verder

Liquiditeitsprobleem door corona: uitstel van betaling voor pensioenpremies ook mogelijk

26 mrt Ondernemers die in acute problemen komen door de coronacrisis kunnen uitstel krijgen voor de betaling van pensioenpremies. lees verder

Uitstel van betaling belastingen: vergeet melding betalingsonmacht niet

26 mrt Ondernemers die hun onderneming in BV-vorm drijven, moeten bij het aanvragen van uitstel van betaling van belastingen niet vergeten om de melding betalingsonmacht te doen. lees verder

Ondersteuning zorgverzekeraars aan zorgaanbieders bij omzetverlies corona

26 mrt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gaan zorgaanbieders die omzetverlies lijden door de corona crisis financieel ondersteunen. lees verder

Vertraging bij indienen aangiften Inkomsten- en Vennootschapsbelasting 2019

26 mrt Onze softwareleverancier Kluwer heeft grote problemen met het in orde maken van de software voor de belastingaangifte Inkomsten- en Vennootschapsbelasting 2019. Daardoor loopt het indienen van de aangiften 2019 vertraging op. lees verder

Corona-maatregel Belastingdienst: uitstel van betaling

21 mrt Om ondernemers, die in de problemen raken door de corona-crisis te ondersteunen, komt er een versoepelde regeling voor uitstel van betaling bij de Belastingdienst. lees verder

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

21 mrt De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Hiervoor in de plaats komt de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling. De hoofdlijnen van deze regeling zijn al bekend en staan hieronder. lees verder

Maatregelen bij Schouten Accountants in verband met corona-virus

16 mrt Ook bij Schouten Accountants worden de nodige maatregelen genomen om verdere verspreiding van het corona-virus zoveel als mogelijk te voorkomen, waarbij we trachten de dienstverlening richting onze klanten op peil te houden. lees verder

Tegemoetkomingen overheid in verband met corona-crisis

16 mrt Bij monde van minister Wiebes zijn er overheidsmaatregelen afgekondigd die ondernemers in acute problemen door de corona-crises heen moeten helpen. lees verder

Meldingsplicht buitenlandse ondernemers die personeel in Nederland detacheren

16 mrt Met ingang van 1 maart 2020 geldt een meldingsplicht voor buiten Nederland gevestigde bedrijven die tijdelijk werknemers naar Nederland detacheren. lees verder

Actie Thobi van Driel levert KWF € 5.700 aan donaties op

16 mrt Op 7 februari jl. nam Thobi van Driel afscheid van Schouten Accountants met een receptie in restaurant Rustburcht te Rotterdam. lees verder

Heeft u een vraag, of wilt u vrijblijvend een afspraak?

neem contact op ››

AANGESLOTEN BIJ

Wij zijn aangesloten bij NOVAK

SOCIAL MEDIA

Blijf up to date door ons te volgen!

CONTACTGEGEVENS

Nijverheidsweg 7-9
3161 GJ  Rhoon

T  010 - 501 50 33
E  info@schouten-accountants.nl

neem contact op ››
Scroll naar boven