Sluit navigatie

Blijf op de hoogte

Nieuws

Subsidie Praktijkleren geopend

03 jul De subsidie Praktijkleren staat sinds 2 juni jl. weer open voor aanvragen. Het betreft een subsidie voor werkgevers met één of meerdere praktijk- of werkleerplaatsen op hun bedrijf. lees verder

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020

16 mei De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. lees verder

Werknemer kan boete krijgen bij overtreden Arbowet

14 mei In de Arbowet staan verplichting voor zowel werkgever als werknemer. Dit betekent dat ook een werknemer beboet kan worden als hij de aan hem opgelegde verplichtingen in de Arbowet overtreedt. lees verder

Voorstel inkorten 30% regeling van 8 naar 5 jaar

14 mei Het kabinet is van plan om de looptijd van een fiscale regeling voor werknemers uit het buitenland, de zogenoemde 30%-regeling, per 1 januari 2019 te verkorten van 8 naar 5 jaar. lees verder

Jeugd-LIV nieuwe regeling voor werkgevers vanaf 1 januari 2018

02 jan Het jeugd-LIV (Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon) is een regeling die ingaat op 1 januari 2018. Het is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers en is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). lees verder

Kerstwens Schouten Accountants

20 dec Directie en medewerkers van Schouten Accountants wensen haar relaties een goed en gezond 2018 lees verder

BTW landbouwregeling/ veehandelsregeling afgeschaft per 1 januari 2018

20 dec Tijdens Prinsjesdag 2017 heeft het demissionaire kabinet het wetsvoorstel ingediend om de BTW landbouwregeling in de Wet Omzetbelasting met ingang van 1 januari 2018 af te schaffen. Daarmee vervalt ook de veehandelsregeling en toepassing van het 6% BTW tarief voor diverse leveringen en diensten aan agrarische ondernemers. lees verder

Compensatieregeling zelfstandigen voor gemiste zwangerschapsuitkering

20 nov Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen alsnog een beroep doen op een compensatieregeling. Ze krijgen ongeveer € 5.600 euro per persoon. lees verder

Vakantietoeslag over overwerk vanaf 1 januari 2018

29 sep Door wijzigingen in de Wet Minimumloon (WML) bent u als werkgever vanaf 1 januari 2018 ook vakantietoeslag verschuldigd over overwerk. lees verder

Afschaffing renteaftrek restschuldfinanciering

21 sep De huidige restschuldregeling vervalt met ingang van 1 januari 2018. lees verder

Verlaging tarieven voor box 3 in 2018

21 sep Vanaf 1 januari 2017 is het vaste veronderstelde rendement in box 3 van 4% vervangen door een gestaffeld rendement. Voor 2018 zijn deze rendementen (marginaal) lager vastgesteld. lees verder

Schenkbelasting verschuldigd bij aanpassing of aangaan huwelijkse voorwaarden

21 sep Vermogende particulieren maken, om schenk- en erfbelasting te besparen, in toenemende mate gebruik van de mogelijkheid om huwelijkse voorwaarden aan te gaan of te wijzigen. Om misbruik te voorkomen komt het Kabinet in het Belastingplan 2018 met maatregelen. lees verder

Heeft u een vraag, of wilt u vrijblijvend een afspraak?

neem contact op ››

AANGESLOTEN BIJ

Wij zijn aangesloten bij NOVAK

SOCIAL MEDIA

Blijf up to date door ons te volgen!

CONTACTGEGEVENS

Nijverheidsweg 7-9
3161 GJ  Rhoon

T  010 - 501 50 33
E  info@schouten-accountants.nl

neem contact op ››
Scroll naar boven