Sluit navigatie

Blijf op de hoogte

Nieuws

Jeugd-LIV nieuwe regeling voor werkgevers vanaf 1 januari 2018

02 jan Het jeugd-LIV (Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon) is een regeling die ingaat op 1 januari 2018. Het is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers en is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). lees verder

Kerstwens Schouten Accountants

20 dec Directie en medewerkers van Schouten Accountants wensen haar relaties een goed en gezond 2018 lees verder

BTW landbouwregeling/ veehandelsregeling afgeschaft per 1 januari 2018

20 dec Tijdens Prinsjesdag 2017 heeft het demissionaire kabinet het wetsvoorstel ingediend om de BTW landbouwregeling in de Wet Omzetbelasting met ingang van 1 januari 2018 af te schaffen. Daarmee vervalt ook de veehandelsregeling en toepassing van het 6% BTW tarief voor diverse leveringen en diensten aan agrarische ondernemers. lees verder

Compensatieregeling zelfstandigen voor gemiste zwangerschapsuitkering

20 nov Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen alsnog een beroep doen op een compensatieregeling. Ze krijgen ongeveer € 5.600 euro per persoon. lees verder

Vakantietoeslag over overwerk vanaf 1 januari 2018

29 sep Door wijzigingen in de Wet Minimumloon (WML) bent u als werkgever vanaf 1 januari 2018 ook vakantietoeslag verschuldigd over overwerk. lees verder

Afschaffing renteaftrek restschuldfinanciering

21 sep De huidige restschuldregeling vervalt met ingang van 1 januari 2018. lees verder

Verlaging tarieven voor box 3 in 2018

21 sep Vanaf 1 januari 2017 is het vaste veronderstelde rendement in box 3 van 4% vervangen door een gestaffeld rendement. Voor 2018 zijn deze rendementen (marginaal) lager vastgesteld. lees verder

Schenkbelasting verschuldigd bij aanpassing of aangaan huwelijkse voorwaarden

21 sep Vermogende particulieren maken, om schenk- en erfbelasting te besparen, in toenemende mate gebruik van de mogelijkheid om huwelijkse voorwaarden aan te gaan of te wijzigen. Om misbruik te voorkomen komt het Kabinet in het Belastingplan 2018 met maatregelen. lees verder

Wet DBA langer opgeschort tot 1 juli 2018

07 jun De handhaving van de omstreden wet DBA die voor veel zelfstandigen zonder personeel ongunstig uitpakte blijft nog langer opgeschort dan 1 januari 2018 en wel tot zeker 1 juli 2018. Een nieuw kabinet moet de kwestie oppakken en nader uitwerken. lees verder

Beperking huwelijksgemeenschap per 1 januari 2018

06 jun De huwelijksgemeenschap wordt per 1 januari 2018 beperkt voor erfenissen en schenkingen. lees verder

Minimum jeugdloon per 1 juli 2017

06 jun Vanaf 1 juli 2017 is het wettelijk minimumjeugdloon gewijzigd. Vanaf die datum heeft iedereen van 22 jaar en ouder recht op het minimumloon. Het wettelijk minimumloon wordt met 0,89% verhoogd. lees verder

Convenant tussen Belastingdienst en LTO inzake burenhulp

18 mei De Belastingdienst hebben een convenant gesloten waarin zij overeenkomen welke (fiscale) kwalificatie er wordt gegeven aan het fenomeen "Burenhulp". lees verder

Inrichtingseisen bestelauto in verband met bijtelling privé gebruik

18 mei Voor bepaalde bestelauto's hoeft er geen bijtelling privé gebruik te worden toegepast lees verder

Tijdklemmen kapitaalverzekeringen eigen woning vervallen

18 mei Vanaf 1 april 2017 zijn de tijdklemmen voor kapitaalverzekeringen, spaarrekeningen en beleggingsrechten voor de eigen woning vervallen. Dat betekent dat deze producten niet meer hoeven te voldoen aan de eis dat men minimaal 15 of 20 jaar premies of bedragen moet betalen om een belastingvrijstelling te krijgen voor de uitkering. lees verder

Heeft u een vraag, of wilt u vrijblijvend een afspraak?

neem contact op ››

AANGESLOTEN BIJ

Wij zijn aangesloten bij NOVAK

SOCIAL MEDIA

Blijf up to date door ons te volgen!

CONTACTGEGEVENS

Nijverheidsweg 7-9
3161 GJ  Rhoon

T  010 - 501 50 33
E  info@schouten-accountants.nl

neem contact op ››
Scroll naar boven