Blijf op de hoogte

« Terug

Vakantietoeslag over overwerk vanaf 1 januari 2018

29 sep

Door wijzigingen in de Wet Minimumloon (WML) bent u als werkgever vanaf 1 januari 2018 ook vakantietoeslag verschuldigd over overwerk.

In de WML is het minimum-maandloon het uitgangspunt. De hoogte van een daarvan afgeleid minimumloon per uur is afhankelijk van de normale arbeidsduur, zoals in de CAO is afgesproken. In de WML ontbreekt een grondslag voor het betalen van minimumloon over verrichte arbeid die boven de normale arbeidsduur uitgaat, het zogenaamde meerwerk. Om onbetaald meerwerk tegen te gaan wordt het WML daarom aangepast per 1 januari 2018, middels een nieuw artikel 13a.

Vanaf 1 januari 2018 verandert ook de wetgeving omtrent het meerwerk. U moet uw werknemers betalen voor de uren die zij werken. Als zij extra uren werken (het zogeheten meerwerk) moet u uw werknemers zo betalen dat zij gemiddeld minstens het minimumloon verdienen voor die gewerkte uren. Dit geldt ook als een werknemer in deeltijd werkt en extra uren maakt.

Voorbeeld:

Minimumloon voor een 20-jarige bij een volledige werkweek (38 uur) is € 1.095,80 per maand.
Omgerekend is dit een uurloon van € 6,66. Wanneer u dezelfde werknemer 42 uur per week normale arbeidstijd liet verrichten, dan is het onder de oude wetgeving toegestaan om nog steeds € 1.095,80 per maand uit te betalen.
U komt dan aan een lager uurloon.

In de nieuwe wetgeving vanaf 1 januari 2018 moet u een maandloon uitbetalen van (42 uur x € 6,66) x (13 weken/3 maanden) = € 1.212,12 bruto per maand

Door deze wetswijziging moet u ook over overwerk vakantietoeslag uitbetalen.

Tip voor de werkgever:

Zorg er voor dat uiterlijk 31 december 2017 alle overuren zijn uitbetaald of opgenomen. Na 1 januari 2018 opnemen is ook goed. Bij uitbetaling moet  er (ondanks dat de uren vóór 1 januari 2018 zijn opgebouwd) toch vakantietoeslag over het overwerk worden uitbetaald.

« Terug

Heeft u een vraag, of wilt u vrijblijvend een afspraak?

neem contact op ››
Scroll naar boven