Blijf op de hoogte

« Terug

Werknemer kan boete krijgen bij overtreden Arbowet

14 mei

In de Arbowet staan verplichting voor zowel werkgever als werknemer. Dit betekent dat ook een werknemer beboet kan worden als hij de aan hem opgelegde verplichtingen in de Arbowet overtreedt.

In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werknemer opgenomen om, in samenwerking met de werkgever, te komen tot een veilige werkomgeving.
In artikel 11 van de Arbowet staan de algemene verplichtingen van werknemers. Zo zijn werknemers verplicht om op het werk te zorgen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van de andere aanwezigen bij het werk.
Werknemers zijn onder meer  verplicht om:

  • arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze te gebruiken;
  • de ter beschikking gestelde verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste manier te gebruiken;
  • arbeidsmiddelen correct te gebruiken en niet zelf aan beveiligingen te sleutelen;
  • deel te nemen aan en te werken volgens voorlichting en instructies;
  • gevaarlijke situaties te melden bij leidinggevende of werkgever.

Voorbeelden van overtredingen door werknemers zijn het niet (juist) gebruiken van verplichte beschermingsmiddelen zoals veiligheidshandschoenen of oogbescherming, terwijl deze wel aanwezig zijn. Ook ontbreken het slordig werken met gevaarlijke stoffen zijn overtredingen van de Arbowet. Constateert Inspectie SZW een overtreding, dan ontvangt de werknemer een brief met een beschrijving van de overtreding en dat de inspecteur hem een boete op wil leggen. Zo nodig zal de inspecteur de werknemer horen en zijn verklaring opnemen. De werknemer heeft 2 weken de tijd om op de brief te reageren. De Inspectie SZW neemt de reactie mee in de uiteindelijke boetebeschikking.

Bron: www.rendement.nl

« Terug

Heeft u een vraag, of wilt u vrijblijvend een afspraak?

neem contact op ››
Scroll naar boven