Blijf op de hoogte

« Terug

Aftrekpost monumentenpanden wordt omgezet naar subsidieregeling

26 nov

Uitgaven voor rijksmonumentenpanden zijn vanaf 1 januari 2019 niet meer fiscaal aftrekbaar als persoonsgebonden aftrekposten. De fiscale aftrek in de inkomstenbelasting wordt vervangen door een subsidieregeling voor de instandhouding van rijksmonumenten met een woonfunctie.

De regeling staat open voor alle particuliere eigenaren van een rijksmonument met een woonfunctie. Ook wanneer u als particuliere niet zelf in het rijksmonument woont, kan u aanspraak maken op de subsidieregeling.

De subsidieregeling stelt geen maximum aan onderhoudskosten waarvoor de eigenaar subsidie kan aanvragen.

De subsidie bedraagt 35 procent van de subsidiabele kosten. Het subsidiepercentage van 35 procent wordt bij overschrijding van het subsidieplafond naar beneden bijgesteld. Voor de subsidieverstrekking is maximaal een bedrag van 45 miljoen euro beschikbaar op jaarbasis.
Een eigenaar van een rijksmonument kan zijn aanvraag digitaal indienen in de periode van 1 maart tot en met 30 april volgend op het kalenderjaar waarin de subsidiabele kosten zijn gemaakt. Dit betekent dat de aanvraagperiode voor subsidiabele kosten die in 2019 zijn gemaakt loopt van 1 maart 2020 tot en met 30 april 2020. Aanvragen die worden ingediend buiten de aanvraagperiode worden afgewezen. De aanvraag moet worden voorzien van gespecificeerde facturen. Bij aanvragen die betrekking hebben op meer dan 70.000 euro dient wel een inspectierapport bijgesloten te worden.

« Terug

Heeft u een vraag, of wilt u vrijblijvend een afspraak?

neem contact op ››
Scroll naar boven