Blijf op de hoogte

« Terug

Compensatieregeling voor transitievergoeding bij ontslag na 2 jaar ziekte

26 nov

Het wetsvoorstel dat de compensatie regelt voor de transitievergoeding bij een ontslag wegens langdurige ziekte is definitief aangenomen.

Sinds 2015 heeft de werknemer die na 2 jaar ziekte (gedurende welke periode de werkgever een verplichting tot loondoorbetaling heeft) wordt ontslagen en afvloeit naar de WIA/WGA recht op een transitievergoeding.
Daarover is veel te doen geweest en de regering heeft besloten om deze transitievergoeding volledig te compenseren.

Belangrijke aandachtspunten van deze regeling zijn:

  • Het is de werkgever die gecompenseerd wordt door het UWV voor de betaalde transitievergoeding;
  • Het moet gaan om ontslag wegens arbeidsongeschiktheid, ongeacht of het ontslag via het UWV, via de kantonrechter of in onderling overleg tot stand is gekomen;
  • Periode waarin het dienstverband 'slapend' is gehouden, telt voor de compensatieregeling niet mee;
  • De regeling gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015;
  • Aanvragen kunnen waarschijnlijk pas vanaf 1 april 2020 worden ingediend;
  • Voor de compensatieregeling maakt het niet uit of het gaat om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd;
  • De compensatie is gemaximeerd tot het bedrag van het brutoloon. Werkgeverslasten vallen dus niet onder de compensatieregeling.

« Terug

Heeft u een vraag, of wilt u vrijblijvend een afspraak?

neem contact op ››
Scroll naar boven