Blijf op de hoogte

« Terug

Aanpassing belastingschijven en afbouw aftrekposten naar laagste schijf

14 dec

In de komende jaren staat in de Belastingplannen en het Regeerakkoord een ingrijpende herziening opgenomen van de belastingschijven en worden de aftrekpercentages voor de aftrekposten danig afgebouwd.

Met ingang van 2018 worden de belastingschijven danig herzien en wordt er toegebouwd naar een situatie waarin we in Nederland nog maar twee belastingtarieven in box 1 kennen.
Deze situatie moet in het belastingjaar 2021 zijn bereikt via de volgende stappen:

Belastbaar inkomen 2018 2019 2020 2021
1e schijf tot € 21.167 36,55% 36,65% 37,05% 37,05%
2e schijf tot € 35.286 40,85% 38,10% 37,80% 37,05%
3e schijf tot € 68.507 40,85% 38,10% 37,80% 37,05%
4e schijf > € 68.507 51,95% 51,75% 50,50% 49,50%

De verwachting van de regering is dat in 2021 ongeveer 93% van de belastingplichtigen in het basistarief zitten en 7% van de belastingplichtigen in het toptarief.

Voor alle belastingplichtigen met een inkomen hoger dan € 21.000 pakt dit gunstig uit. Echter...... er zijn ook minder prettige maatregelen aangekondigd.
Met ingang van 2019 wordt het aftrekpercentage van heel veel aftrekposten teruggebracht naar het basistarief. Dit betekent dat u wellicht met uw inkomen in het toptarief zit, maar de aftrekposten tegen een tarief worden afgerekend dat 12,45% lager ligt.

De aftrekpercentages worden vanaf 2019 met stappen van 3% afgebouwd naar het basistarief van 37,05%.

Jaar %aftrek
2019 49%
2020 46%
2021 43%
2022 40%
2023 37,05%

Dit geldt voor alle aftrekposten (ondernemersaftrekken, alimentatie, giften, persoonsgebonden aftrek) met uitzondering van de dotaties aan de FOR, lijfrente en bankspaarpremies en premies van de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

« Terug

Heeft u een vraag, of wilt u vrijblijvend een afspraak?

neem contact op ››
Scroll naar boven