Blijf op de hoogte

« Terug

Wetsvoorstel 'Arbeidsmarkt in balans' heeft gevolgen voor oproepcontacten

02 apr

Vrij recent heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel 'Wet arbeidsmarkt in balans' aangenomen. Dit wetsvoorstel heeft de nodige gevolgen voor oproepkrachten.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen die in deze wet zijn opgenomen?

 1. Definitie oproepovereenkomst

  We kennen de nul-urencontacten, min-maxcontracten, oproepovereenkomsten. Dit zijn allemaal benamingen voor een arbeidsovereenkomst met een uitgestelde prestatieplicht.
  In de wet is nu een duidelijke definitie opgenomen van een oproepovereenkomst:
  "Er is sprake van een oproepovereenkomst als de (uren)omvang van de te verrichten arbeid niet ondubbelzinnig is vastgelegd als één aantal uren per tijdvak van ten hoogste een maand of jaar, en waarbij de loonbetaling niet gelijkmatig verspreid is over dat tijdvak".
 2. Nieuwe oproeptermijn

  De werkgever moet de werknemer persoonlijk minstens vier dagen van tevoren oproepen, anders is de werknemer niet verplicht om te komen werken.
  Oproepen doet u schriftelijk of digitaal (e-mail, Whatsapp). Dus een mondelinge oproep volstaat niet.
  Als de oproep binnen vier dagen voor het begin van de werkzaamheden wordt ingetrokken of de tijdstippen worden gewijzigd, dan heeft de werknemer recht op loonbetaling over de periode waarvoor hij is ogeroepen.

 3. Aanbod voor vaste omvang (belangrijk!!)
  De werkgever dient jaarlijks (in de 13e maand) aan de werknemer een aanbod te doen voor een vast aantal arbeidsuren waarbij de loondoorbetalingsplicht niet is uitgesloten.
  Dit aanbod dient te zijn gebaseerd op de gemiddelde arbeidsomvang in de voorgaande 12 maanden.
  Indien de werkgever géén aanbod doet dan heeft de werknemer recht op het niet-genoten loon vanaf de datum waarop de werkgever het aanbod had moeten doen.

  Voor werknemers die op datum inwerkingtreding van deze wet al langer dan 12 maanden op basis van een oproepcontract werken, wordt er een overgangsbepaling opgenomen.
  Deze overgangsbepaling bepaalt dat de werkgever binnen een maand na inwerkingtreding van de wet een aanbod voor een vaste arbeidsomvang moet doen.

« Terug

Heeft u een vraag, of wilt u vrijblijvend een afspraak?

neem contact op ››
Scroll naar boven