Blijf op de hoogte

« Terug

Corona-maatregel Belastingdienst: uitstel van betaling

21 mrt

Om ondernemers, die in de problemen raken door de corona-crisis te ondersteunen, komt er een versoepelde regeling voor uitstel van betaling bij de Belastingdienst.

Voordat we ingaan op de corona-maatregel welke door de Belastingdienst is aangekondigd, gaan we kort in op de reeds bestaande regeling voor 4 maanden uitstel van betaling bij liquiditeitsproblemen.

Bestaande regeling

Deze regeling is niet van toepassing voor het te betalen bedrag op een aangifte omzetbelasting of loonheffing. U kunt alleen kort telefonisch uitstel van betaling krijgen voor een (naheffings)aanslag omzetbelasting of loonheffingen. Voorbeeld: U doet btw-aangifte, maar kan de aangifte niet direct betalen. Vraag dan pas uitstel van betaling nadat u van de Belastingdienst een naheffingsaanslag hebt ontvangen.

Bij deze regeling kunt u 4 maanden uitstel vragen voor een belastingaanslag onder de volgende voorwaarden

 • U hebt eerder altijd op tijd aangifte gedaan.
 • U hebt niet eerder voor deze aanslag of voor andere openstaande aanslagen uitstel van betaling gekregen vanwege betalingsproblemen of vanwege de verrekening met een belastingteruggaaf.
 • Uw totale openstaande belastingschuld is minder dan € 20.000
  Hierbij telt niet mee: een belastingschuld waartegen u bezwaar hebt gemaakt en waarvoor u uitstel van betaling hebt gekregen.
 • U hebt geen openstaande aanslagen waarvoor u een dwangbevel hebt gekregen.
 • Het gaat niet om een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2020 met een datum vóór 1 november 2020.

Verkregen uitstel van betaling leidt overigens wel tot verschuldigde rente.

U vraagt het uitstel aan bij de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.

Nieuwe regeling uitstel van betaling in verband met corona-crisis

In een mede door het Ministerie van Financiën ondertekende brief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat van 12 maart 2020, kenmerk CE-AEP/20072624, wordt de mogelijkheid geboden bijzonder uitstel van betaling aan te vragen. Die mogelijkheid is er voor ondernemers en betreft de inkomsten-, vennootschaps-, omzet- en loonbelasting. Na het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling wordt een boete wegens te late betaling niet opgelegd, of alsnog ongedaan gemaakt. Een boete wegens het te laat indienen van een aangifte blijft wel in tact!

De Belastingdienst verleent uitstel van betaling als de belastingplichtige door de coronacrisis in de betalingsproblemen is gekomen. Met dit verzoek stuurt de belastingplichtige een verklaring van de adviseur mee. Uit deze verklaring moet blijken dat:

 • sprake is van werkelijk bestaande, acute betalingsproblemen (en niet om bijvoorbeeld betalingsproblemen die in de toekomst zullen ontstaan)
 • de betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn
 • de klant de betalingsproblemen vóór een bepaald tijdstip oplost, en
 • de onderneming levensvatbaar is.

De adviseur stuurt het formulier inclusief de verklaring van derde en motivering naar:
Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Het verzoek om uitstel zal onmiddellijk leiden tot het stoppen van invorderingsmaatregelen. De afhandeling van de diverse verzoeken om uitstel van betaling kan overigens wel (flink) vertraagd worden. De invordering staakt evenwel direct na ontvangst van het verzoek om uitstel. Ons advies is om voor het verzoek om uitstel gebruik te maken van het standaardformulier dat de Belastingdienst gebruikt.

Voeg hierbij als bijlage de genoemde verklaring van een externe deskundige, zoals de accountant of fiscaal jurist.

Uit de verklaring moet het volgende blijken:

 • aard van de betalingsproblemen
 • haalbaarheid van inlopen in de toekomst
 • dat de betalingsproblemen door bijzondere omstandigheden zijn ontstaan (zoals corona gevolgen bij u of uw klanten) en dat dit niet behoort tot het normale bedrijfsrisico
 • of wellicht ook arbeidsduurverkorting is aangevraagd.

Het verzoek voor uitstel van betaling moet dus schriftelijk met een nadere motivering door een derde worden onderbouwd.

Zodra het verzoek bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stop. Uitstel van betaling kan voor maximaal 12 maanden verleend worden en vaak moet er dan zekerheid worden verstrekt. Bij dit soort calamiteiten is uitstel van betaling zonder zekerheid evenwel soms ook mogelijk.

Bron: Auxilium Adviesgroep

« Terug

Heeft u een vraag, of wilt u vrijblijvend een afspraak?

neem contact op ››
Scroll naar boven