Blijf op de hoogte

« Terug

Compensatie transitievergoeding bij beëindiging onderneming

30 dec

Op 4 november jl. is het besluit compensatie van de transitievergoeding bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming vanwege pensionering of overlijden van de werkgever aangenomen. De wetgeving gaat in per 1 januari 2021.

Het Besluit van 4 november 2020 met betrekking tot de compensatie van de transitievergoeding bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming vanwege pensionering of overlijden van de werkgever is een uitwerking van een van de in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) opgenomen maatregelen, te weten: de compensatie van de transitievergoeding bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming vanwege pensionering of overlijden van de werkgever.

Dit besluit bevat een compensatieregeling waarmee de kleine werkgever een compensatie kan krijgen voor de verstrekte transitievergoedingen. Hiermee wordt beoogd te voorkomen dat werkgevers (of erfgenamen) die als gevolg van pensionering of overlijden de onderneming moeten beëindigen en de werknemers moeten ontslaan het privévermogen moeten aanspreken, terwijl zij vanwege de beëindiging van de bedrijfsactiviteiten naar verwachting al met een inkomstenachteruitgang worden geconfronteerd.

Voor het in aanmerking komen voor compensatie van de verstrekte transitievergoedingen bij het beëindigen van de werkzaamheden van de onderneming als gevolg van pensionering of overlijden van de werkgever geldt een aantal cumulatieve voorwaarden:

  1. allereerst moet vaststaan dat sprake is van het vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming;
  2. het moet het gaan om een kleine werkgever (minder dan 25 werknemers);
  3. de werkgever moet pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt of zijn overleden;
  4. een verstrekte transitievergoeding kan slechts eenmaal worden gecompenseerd en alleen indien deze verschuldigd was in verband met het eindigen van een arbeidsovereenkomst in een bepaalde periode;
  5. compensatie van een transitievergoeding is slechts mogelijk indien deze verstrekt is aan een werknemer die op een bepaald moment al bij de werkgever in dienst was.

Het besluit treedt per 1 januari 2021 in werking en heeft géén terugwerkende kracht.

Bron: Auxilium Adviesgroep

« Terug

Heeft u een vraag, of wilt u vrijblijvend een afspraak?

neem contact op ››
Scroll naar boven