Blijf op de hoogte

« Terug

Aanvraag NOW 4 mogelijk vanaf 15 februari

17 feb

Het aanvraagloket voor de 4e periode van de Tijdelijke Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is geopend op 15 februari jl.

Werkgevers hebben tot 14 maart a.s. de tijd om een aanvraag in te dienen.

Voor de vierde aanvraagperiode geldt:

  • U kunt tegemoetkoming aanvragen als u over 3 aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% heeft.
  • Voor de berekening van de tegemoetkoming gaan we uit van de loonsom van juni 2020.
  • De tegemoetkoming is voor een periode van 3 maanden.
  • Heeft u tegemoetkoming ontvangen voor de derde aanvraagperiode? Dan moeten de 3 maanden van de vierde aanvraagperiode aansluiten op de 3 maanden waarin u omzetverlies verwachtte in de derde aanvraagperiode.
  • De tegemoetkoming is maximaal 85% van de loonkosten.
  • De loonsom mag met maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in juni 2020 zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming.
  • Als u een werknemer ontslaat of zijn contract loopt af dan heeft u een inspanningsplicht om uw werknemer te begeleiden naar ander werk.
  • Als u een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, heeft u ook de plicht dit te melden bij het UWV
  • Het maakt niet uit of u ook een tegemoetkoming heeft ontvangen voor eerdere periodes.

Bron: www.uwv.nl

« Terug

Heeft u een vraag, of wilt u vrijblijvend een afspraak?

neem contact op ››
Scroll naar boven