Blijf op de hoogte

« Terug

Wijziging verliesverrekening Vennootschapsbelasting per 1 januari 2022

30 jun

De verliesverrekening in de Vennootschapsbelasting gaat per 1 januari 2022 wijzigen. Dit heeft echter ook gevolgen voor verliezen van vóór 2022.

Huidige regeling

Momenteel geldt voor de achterwaartse verliesverrekening een termijn van één jaar en voor voorwaartse verliesverrekening een termijn van zes jaar. Dat verliezen vanaf 1 januari 2022 in de tijd onbeperkt voorwaarts verrekenbaar zullen zijn, is een verruiming van de huidige regels.

Nieuwe regeling

Onder de huidige regels zijn verliezen in omvang onbeperkt verrekenbaar. Daardoor is het bij voldoende verliezen mogelijk om winsten tot nihil te verminderen en daardoor geen vennootschapsbelasting te betalen. Deze praktijken wil het kabinet voorkomen. Daarom zijn verrekenbare verliezen in een jaar tot een bedrag van € 1 miljoen volledig verrekenbaar met de winst. Boven € 1 miljoen is het verlies slechts verrekenbaar met 50% van de resterende belastbare winst van dat jaar. Op die manier is ondanks de aanwezigheid van compensabele verliezen vennootschapsbelasting verschuldigd. Deze voorgestelde beperking is ook van toepassing op de ongewijzigde achterwaartse verliesverrekening van één jaar. Een verlies dat door de voorgestelde beperking in een jaar niet volledig voorwaarts of achterwaarts verrekenbaar is, kan in een volgend jaar met inachtneming van dezelfde beperking worden verrekend.

Verrekening van verliezen die zijn ontstaan vóór 1 januari 2022

Er is geen overgangsrecht. De wijzigingen zijn van toepassing op verliezen die stammen uit boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2013. Verliezen uit de jaren 2013 t/m 2021 zijn dus onbeperkt verrekenbaar. Verliezen uit boekjaren die zijn aangevangen voor 1 januari 2013 datum zijn - conform de huidige regels - tot 31 december 2021 verrekenbaar. Daarna verdampen ze.

Bron: SRA

« Terug

Heeft u een vraag, of wilt u vrijblijvend een afspraak?

neem contact op ››
Scroll naar boven