Blijf op de hoogte

« Terug

Schriftelijke arbeidsovereenkomst vereist voor lage sectorpremie

01 jan

De sectorpremie kent in sectoren met een hoog werkeloosheidsrisico (bouw, agrarisch, horeca) een laag en een hoog percentage. Het hoge percentage bent u verschuldigd bij arbeidsovereenkomsten van korter dan 1 jaar. Onder voorwaarden mag u toch het lage percentage toepassen als u arbeidsovereenkomsten sluit van korter dan 1 jaar.

De verschillen in premies zijn aanzienlijk. Voor 2013 gelden voor genoemde sectoren de volgende premies:

Sector  Premie hoog   Premie laag
 Agrarisch  9,00%  1,60%
 Bouwbedrijf  10,69%  3,27%
 Horeca  7,91%  3,01%

 
Als u werkgever bent in een van deze sectoren, moet u per werknemer beoordelen of u het hoge percentage of het lage percentage moet hanteren. U moet het hoge percentage toepassen, tenzij er sprake is van een van de volgende situaties:

  • U sluit een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor ten minste één jaar met uw werknemer.
  • U sluit een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met uw werknemer.
  • U sluit een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor hoogstens acht aaneengesloten weken met een scholier of student die aan het begin van het kwartaal een wettelijk recht heeft op studiefinanciering of op vergoeding van studiekosten, of voor wie aan het begin van het kwartaal recht bestaat op kinderbijslag. Let op!! Dit is van toepassing bij gelegenheidswerk agrarische sector!!
  • U neemt tijdelijk een buitenlandse student of scholier aan uit een ander land van de Europese Unie, of uit IJsland, Noorwegen, Zwitserland of Liechtenstein. De student is hoogstens acht aaneengesloten weken per kalenderjaar bij u in dienst en is aan het begin van het kwartaal ingeschreven bij een onderwijsinstelling waar hij een voltijdse opleiding volgt. Let op!! Dit is van toepassing bij gelegenheidswerk agrarische sector!!
  • U neemt een werknemer in dienst op basis van een leer/werkovereenkomst in het kader van de beroepspraktijkvorming van de beroepsbegeleidende leerweg.

Om het lage premiepercentage te mogen toepassen, moet u bovendien aan de volgende administratieve voorwaarden voldoen:

  • U legt de omvang van de werkzaamheden vast in de arbeidsovereenkomst. Een nul-urencontract is niet mogelijk.
  • U bewaart de arbeidsovereenkomst bij uw loonadministratie.
  • U bewaart voor een scholier of student het Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen (studenten- en scholierenregeling) bij uw loonadministratie.
  • U bewaart voor een buitenlandse student of scholier een kopie van een International Student Identity Card (isic) bij uw loonadministratie.

Het vereiste dat er een schriftelijke arbeidsovereenkomst moet zijn, wordt vaak over het hoofd gezien.
Een schriftelijke arbeidsovereenkomst die aan de voorwaarden voldoet, kunnen de klanten van Schouten Accountants bij ons op kantoor opvragen.

Daarnaast is het zo dat in de agrarische sector, bij toepassing van de GLW-regeling (werknemer werkt maximaal 8 weken), de lage sectorpremie alleen kan worden toegepast bij nederlandse of buitenlandse studenten/scholieren en dat voor een buitenlandse student/scholier middels bescheiden bij de loonadministratie moet worden aangetoond dat hij/zij een voltijdse opleiding volgt.
 

« Terug

Heeft u een vraag, of wilt u vrijblijvend een afspraak?

neem contact op ››
Scroll naar boven