Blijf op de hoogte

« Terug

Doorwerken na 65-jaar

10 mei

Het is mogelijk werknemers na het bereiken van de 65-jarige leeftijd door te laten werken. De wet maakt geen onderscheid in de rechten en plichten van de 65-plusser ten opzichte van ’jongere’ werknemers.

Dat betekent onder meer dat ook de 65-plusser bij ziekte recht heeft op loon en het ontslagrecht op dezelfde wijze van toepassing is.

Na het bereiken van de 65-jarige leeftijd is een werknemer echter niet meer verzekerd voor de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA en ZW. Dit kan voor de werkgever lagere loonkosten opleveren. Het is van belang alert te zijn dat, als niet contractueel is vastgelegd (in de arbeidsovereenkomst of toepasselijke CAO) dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd, het uitgangspunt is dat alle - op het moment van het bereiken van het 65e levensjaar van toepassing zijnde - arbeidsvoorwaarden na het passeren van de leeftijd van 65 jaar van toepassing blijven en dat het contract dus na het 65e levensjaar voor onbepaalde tijd doorloopt.

Een werkgever moet tijdig actie ondernemen als hij deze arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wenst te beëindigen. Op zichzelf is dit geen probleem. Het bereiken van de AOWgerechtigde leeftijd, op dit moment nog 65 jaar, wordt namelijk in het algemeen beschouwd als een gerechtvaardigde reden voor de werkgever om het dienstverband te beëindigen (zonder toekenning van een vergoeding). Recentelijk is dit nog bevestigd in een uitspraak van het Hof van Justitie.

« Terug

Heeft u een vraag, of wilt u vrijblijvend een afspraak?

neem contact op ››
Scroll naar boven