Blijf op de hoogte

« Terug

AOW-toeslag jongere partner stopt in 2015

26 aug

AOW krijgt u niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw partner die nog geen 65 jaar is en geen of een laag inkomen geniet.

De partnertoeslag was indertijd bedoeld om kostwinners (veelal de man) in staat te stellen om na hun 65e ook hun partner te kunnen onderhouden. Tegenwoordig worden vrouwen steeds meer geacht een eigen inkomen te verwerven en daarnaast is er de overheid veel aan gelegen om vrouwen te stimuleren zelf werk te zoeken. Op deze gronden is al in 1996 door de toenmalige regering besloten om met ingang van 1 januari 2015 de partnertoeslag af te schaffen.

De maximale partnertoeslag (indien uw partner géén inkomen heeft) is gelijk aan de AOW voor een gehuwde, zijnde 50% van het minimumloon. Indien uw partner inkomen heeft, wordt uw partner gekort op de partnertoeslag, waarbij een inkomensdrempel wordt gehanteerd van 15% van het bruto minimumloon.

Iedereen die op of na 1 januari 2015 65 jaar wordt, krijgt géén partnertoeslag AOW meer. Maar weinig mensen zijn hiervan op de hoogte en hebben een juist beeld van hun inkomenspositie na de pensionering. Uitgaande van de maximale partnertoeslag kunt u dus ongeveer € 700 bruto per maand mislopen wanneer u op of na 1 januari 2015 65 jaar wordt. Iets om rekening mee te houden en mogelijk de komende jaren al op in te spelen.

Neem contact op met uw vaste contactpersoon op ons kantoor wanneer u hierover een advies wenst.
 

« Terug

Heeft u een vraag, of wilt u vrijblijvend een afspraak?

neem contact op ››
Scroll naar boven