Blijf op de hoogte

« Terug

Meldingsplicht indien u van derden of familie geld leent voor eigen woning

16 mrt

Vanaf 2013 heeft iedere belastingplichtige een meldingsplicht wanneer ze leningen bij derden of familie zijn aangegaan voor aankoop of verbetering van de eigen woning.

Naast hypothecaire leningen van instellingen, die de gegevens ook aan de belastingdienst doorgeven (banken, verzekeringsmaatschappijen e.d.), is het niet ongebruikelijk dat de aankoop of verbetering van een eigen woning (deels) gefinancierd wordt met een lening van bijv. ouders, familie,  bekenden, eigen B.V.

Vanaf 2013 is het verplicht  het aangaan van een dergelijke lening elektronisch te melden aan de inspecteur door middel van een modelformulier. De melding dient te gebeuren bij de aangifte over het jaar waarin de overeenkomst tot stand is gekomen, maar uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de overeenkomst tot stand is gekomen.

Een wijziging van de gegevens gedurende de looptijd van de schuld, dient binnen een maand na afloop van het kalenderjaar waarin de wijziging zich voordoet te worden gedaan.

Indien de melding niet tijdig wordt gedaan, wordt de schuld niet (meer) als eigenwoningschuld gezien. Wordt alsnog (te laat) melding gedaan, dan verliest men voor één of meer jaren de renteaftrek.

« Terug

Heeft u een vraag, of wilt u vrijblijvend een afspraak?

neem contact op ››
Scroll naar boven