Blijf op de hoogte

« Terug

Belastingdienst neemt Stamrecht BV's onder de loep

06 sep

In het najaar van 2013 zal de Belastingdienst een actie starten waarbij zal worden gekeken of Stamrecht BV's wel voldoen aan de strikte wettelijke voorwaarden.

Veel mensen die een ontslagvergoeding in het verleden hebben ontvangen, hebben hierbij de keuze gemaakt om dit stamrecht in te brengen in een BV om directe heffing te voorkomen.
De heffing wordt hierbij naar de toekomst doorgeschoven. Of dit een verstandige keuze is geweest, gezien de kosten welke aan een Stamrecht BV zijn verbonden en gezien het geringe belastingvoordeel, kan in veel gevallen in twijfel worden getrokken. Dit laatste is sterk afhankelijk van de hoogte van de ontslagvergoeding en de leeftijd van de belastingplichtige.

De Belastingdienst heeft geconstateerd dat er bij veel Stamrecht BV's sprake is van oneigenlijk gebruik dan wel het niet voldoen aan de gestelde voorwaarden. Hierbij moet gedacht worden aan:

- onttrekken van liquiditeiten aan de BV voor consumptieve doeleinden waardoor de Stamrecht BV niet aan haar toekomstige verplichtingen kan voldoen;
- onvoldoende dekking voor het stamrechtkapitaal;
- onterechte dividenduitkeringen;
- formele gebreken in de overeenkomsten.

Op dit moment is de Belastingdienst bezig om 1.600 ambtenaren op dit punt te instrueren waarna in het najaar van 2013 een gerichte controle op de Stamrecht BV's zal plaatsvinden.
Vergewis u er van dat uw Stamrecht BV aan alle wettelijke vereisten voldoet. Neem hiervoor contact op met uw contactpersoon op ons kantoor.

« Terug

Heeft u een vraag, of wilt u vrijblijvend een afspraak?

neem contact op ››
Scroll naar boven