Blijf op de hoogte

« Terug

Brief UWV: Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

16 sep

Op 1 januari 2013 is de Wet BeZaVa ingevoerd. Waar moet u als werkgever op letten?

Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd.

Op dit moment betaalt u een gedifferentieerde premie WGA voor werknemers met een vast dienstverband (WGA-vast). Vanaf premiejaar 2014 bestaat de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) uit 3 onderdelen:

  1. Gedifferentieerde premie WGA-vast;
  2. Gedifferentieerde premie WGA-flex;
  3. Gedifferentieerde premie ZW-flex.

U gaat dan ook een gedifferentieerde premie betalen voor flexwerkers die bij u in dienst zijn. Voor de wet BeZaVa zijn flexwerkers werknemers die:

  • ziek worden en een fictief dienstverband hebben, zoals thuiswerkers of provisiewerkers;
  • ziek uit dienst gaan (uitzendkrachten met een contract met uitzendbeding, werknemers met een tijdelijk dienstverband en werknemers die ziek zijn op het moment waarop hun vaste dienstverband wordt beëindigd);
  • binnen 4 weken na het einde van hun dienstverband ziek worden (nawerking van de Ziektewet).

Ieder jaar worden de premies door het UWV berekend en door de Belastingdienst vastgesteld. Voor het berekenen van de gedifferentieerde premie Whk kijkt het UWV naar uw ziekteverzuim gegevens van 2 jaar eerder.

U ontvangt van het UWV een brief met een overzicht van de flexwerkers die volgens UWV in 2012 recht kregen op een ziektewet-uitkering.

Controleer goed of de betreffende flexwerkers terecht in de brief zijn opgenomen en maak tijdig bezwaar als dit nodig is. Zo voorkomt u een te hoge premievaststelling in 2014.

Uiteraard kunt u de brief ook door ons laten controleren, wij maken waar nodig bezwaar.

Meer onformatie over de wet BeZaVa kunt u vinden op:

http://www.uwv.nl/Werkgevers/ik_wil_meer_weten_over_verzekering_en_premies/wijziging_financiering_ZW-flex_en_WGA-flex_uitkeringen.aspx

 

« Terug

Heeft u een vraag, of wilt u vrijblijvend een afspraak?

neem contact op ››
Scroll naar boven