Blijf op de hoogte

« Terug

Per regiokantoor Rabobank geldt € 100.000 depositogarantiestelsel

24 sep

Veel klant vragen zich af of zijn hun spaargeld over meerdere banken moeten verspreiden.

Onlangs hebben wij als kantoor hierover een vraag gesteld bij De Nederlandsche Bank. Hieruit blijkt dat per regiokantoor van de Rabobank bij een eventueel faillissement van de bank een garantie geldt van € 100.000.

Het antwoord van DNB hebben wij hieronder integraal opgenomen.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft uw bericht d.d. 20 september jl. in goede orde ontvangen.

Naar aanleiding van uw vraag kunnen wij u meedelen dat indien een vergunninghoudende financiële instelling in het register Wet op het financieel toezicht (Wft) op grond van artikel 2:12 lid 1, 2:13 lid 1 of 3:111 is opgenomen, het depositogarantiestelsel (dgs) van toepassing is. De Rabobank kent verschillende regiokantoren welke op basis van artikel 3:111 Wft afzonderlijk een bankvergunning hebben van de Nederlandsche Bank. Het garantiestelsel geldt afzonderlijk per vergunninghoudende Rabobank. Om te achterhalen of een instelling onder het depositogarantiestelsel valt, kunt u het register Wft raadplegen. Hiertoe volgt u de volgende stappen:

• Ga naar www.dnb.nl/registers.jsp
• Hierna klikt u in de linker kolom op 'Banken'.
• Ga op deze webpagina naar de kolom ‘Zoeken’ .
• Maak hier de keuze voor ‘Depositogarantiestelsel’.
• Voer de naam van uw bank in

Als de naam van uw bank verschijnt in het zoekresultaat, valt deze onder het depositogarantiestelsel.

Om te kunnen vaststellen of het door u af te nemen product ook onder het depositogarantiestelsel valt, kunt u zich wenden tot de betreffende instelling. De instelling moet namelijk op grond van de Wft aan kunnen geven of een vordering valt onder de dekking van het depositogarantiestelsel dan wel onder een vergelijkbare buitenlandse regeling.

Het depositogarantiestelsel houdt in het kort het volgende in: mocht een bank waarop het garantiestelsel van toepassing is, niet meer aan haar verplichtingen kunnen voldoen (bijvoorbeeld in het geval van een faillissement), dan zijn rekeninghouders die onder het garantiestelsel vallen er zeker van dat de eerste EUR 100.000 van hun tegoeden op betaal- of spaarrekeningen zijn gegarandeerd. Bij en/of-rekeningen geldt dat beide rekeninghouders deze garantie hebben. Immers, de regeling geldt per persoon per bank (niet per rekening). Beiden hebben dus de zekerheid dat hun tegoeden gegarandeerd zijn tot EUR 100.000. De dekking bij een en/of-rekening geldt naar evenredigheid, dus bij twee rekeninghouders kan een rekeninghouder aanspraak maken op de helft van het tegoed, tenzij dit aantoonbaar anders geregeld is.

Vanaf 31 december 2010 zijn Nederland en andere EU-lidstaten door nieuwe Europese regelgeving verplicht een dekking van EUR 100.000 te bieden onder het depositogarantiestelsel.

« Terug

Heeft u een vraag, of wilt u vrijblijvend een afspraak?

neem contact op ››
Scroll naar boven