Blijf op de hoogte

« Terug

Belastingvrije schenking € 100.000 mogelijk voor eigen woning

24 sep

Vanaf 1 oktober 2013 is het mogelijk om € 100.000 belastingvrij te schenken mits de schenking wordt aangewend voor een eigen woning. De maatregel is bedoeld om de woningmarkt een impuls te geven.

De Successiewet kent een eenmalige hoge vrijstelling van (thans) € 51.407 voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar, mits het kind die schenking gebruikt voor de koop of de verbouwing van een eigen woning, het aflossen van de eigenwoningschuld, dan wel de afkoop van rechten  van erfpacht, opstal of beklemming ter zake van de woning.

Voorgesteld wordt om deze vrijstelling tijdelijk te verhogen. De vrijstelling wordt per 1 oktober 2013 (vooruitlopend op de wetswijziging per 1 januari 2014) verhoogd tot € 100.000. Die hogere vrijstelling geldt tot 1 januari 2015. Voorts vervalt in dat tijdvak de beperking dat de schenking van een ouder aan een kind heeft plaatsgevonden, én dat de begiftigde tussen de 18 en 40 jaar moet zijn. Dat betekent dat van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 iedereen van een familielid of van een derde een schenking van maximaal € 100.000 vrij van schenkbelasting kan ontvangen, mits het bedrag van die schenking wordt gebruikt voor de eigen woning. De ontvanger mag slechts eenmaal aanspraak op de vrijstelling doen.

Ouders die de hoge vrijstelling al eerder – tot het bedrag van maximaal € 51.407 – hebben benut voor een schenking aan hun kind, kunnen het verschil met de nieuwe hogere vrijstelling alsnog belastingvrij schenken, onder de hiervoor genoemde voorwaarden. De hoge vrijstelling gaat ook gelden voor schenkingen die aangewend worden voor de aflossing van een restschuld, de schuld die resteert na de verkoop van een eigen woning met verlies waardoor de op die woning rustende eigenwoningschuld niet volledig kon worden afgelost. Deze verruiming is structureel en blijft ook ná 1 januari 2015 van toepassing.

« Terug

Heeft u een vraag, of wilt u vrijblijvend een afspraak?

neem contact op ››
Scroll naar boven