Blijf op de hoogte

« Terug

Belastingplan 2014

24 sep

Op Prinsjesdag zijn de nieuwe plannen van het Kabinet voor 2014 bekend geworden. Schouten Accountants zet de belangrijkste fiscale high-lights voor u op een rijtje.

Algemene heffingskorting inkomensafhankelijk afbouwen

Op dit moment heeft iedere belastingplichtige recht op een algemene heffingskorting van € 2.001. Voor de hogere inkomens (€ 100.000 en hoger) zal deze heffingskorting in de jaren 2014 t/m 2017 gefaseerd worden afgebouwd naar nul. Ook voor inkomens tussen € 40.000 en € 100.000 zal de algemene heffingskorting naar beneden gaan. Voor inkomens tot € 20.000 gaat de algemene heffingskorting omhoog tot € 2.263.

Arbeidskorting voor lagere inkomens omhoog

Om werken lonender te maken dan thuis zitten met een uitkering wordt de arbeidskorting voor inkomens tot € 40.000 in de jaren 2014 t/m 2017 verhoogd van € 1.723 tot ca. € 2.700.
Voor inkomens hoger dan € 40.000 wordt de arbeidskorting, net als de algemene heffingskorting, gefaseerd afgebouwd.

MIA op asbestsanering en zonnepanelen voor bedrijfsmatige verhuurders

Bedrijfsmatige verhuurders van woonruimten konden tot voor kort geen aanspraak maken op Milieu Investeringsaftrek (MIA). Voorgesteld wordt om dit voor het saneren van asbest en het plaatsen van zonnepanelen wel mogelijk te maken.

Afschaffing afdrachtvermindering onderwijs

De afdrachtvermindering onderwijs wordt afgeschaft, omdat uit onderzoek blijkt dat deze afdrachtvermindering zich ´in een ongewenste richting heeft ontwikkeld´. De afdrachtvermindering onderwijs wordt vervangen door een subsidieregeling van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). 

Stamrechten met 20% korting uitkeren in 2014

Werknemers die hun ontslagvergoeding hebben ingebracht in een stamrecht-BV kunnen de stamrechtuitkeringen in 2014 fiscaal voordelig laten uitkeren. In 2014 kunnen ze het stamrecht, zonder heffing van revisierente, volledig laten uitkeren met een belastingkorting van 20%. Het maakt hierbij niet uit of het stamrecht is ondergebracht in een BV, bij een bank of bij een verzekeraar. De versnelde uitkering met 20% korting is een keuze van de belastingplichtige en geen verplichting. Zolang het stamrecht niet wordt uitgekeerd, is belastingheffing niet aan de orde. 

Stamrechtvrijstelling per 1 januari 2014 afgeschaft

Per 1 januari 2014 wordt de stamrechtvrijstelling in de loonbelasting afgeschaft. Dit betekent dat ontslagvergoedingen die na 1 januari 2014 worden verstrekt volledig in de heffing worden betrokken. Werknemers kunnen met de middelingsregeling de progressieve heffing (enigszins) verzachten.

Vrijstelling schenkbelasting naar € 100.000

Per 1 oktober 2013 wordt een schenking, welke is bestemd voor de aanschaf of verbouwing van de eigen woning of het aflossen van de eigen woning schuld, vrijgesteld tot maximaal € 100.000. De hogere vrijstelling geldt tot 1 januari 2015. Daarnaast vervalt de voorwaarde dat de schenking van een ouder aan een kind moet hebben plaatsgevonden en dat de begiftigde tussen de 18 en 40 jaar moet zijn. Dit betekent dat van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 iedereen van een familielid of een derde een schenking van € 100.000 belastingvrij kan ontvangen, mits aangewend voor de eigen woning.

De hoge vrijstelling gaat ook gelden voor schenkingen die aangewend worden voor de aflossing van een restschuld na de verkoop van een eigen woning. Deze verruiming is structureel en blijft ook na 1 januari 2015 van toepassing.

Periodieke giften geen notariële akte meer vereist

Periodieke giften zijn zonder toepassing van een drempel volledig aftrekbaar. Voorgesteld wordt om de verplichting om een dergelijke periodieke gift per notariële akte te laten plaatsvinden te laten vervallen.

Belastingrente naar 4% of 8%

Per 1 januari 2013 is er een nieuw stelsel ingevoerd voor de heffingsrente, thans belastingrente genaamd. Vanaf 1 januari gaat de Belastingdienst nieuwe rentetarieven hanteren. Voor de Inkomstenbelasting wordt aangesloten bij de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. Hierbij gaat vanaf 1 januari 2014 een ondergrens gelden van 4%.

Voor de Vennootschapsbelasting wordt aangesloten bij de wettelijke rente voor handelstransaties. Hierbij geldt een ondergrens van 8%.

Bron Belastingbelangen

 

« Terug

Heeft u een vraag, of wilt u vrijblijvend een afspraak?

neem contact op ››
Scroll naar boven