Blijf op de hoogte

« Terug

Werkkostenregeling wordt 1 januari 2015 ingevoerd met vrije ruimte 1,2%

19 sep

De werkkostenregeling (WKR) wordt definitief verplicht ingevoerd op 1 januari 2015, met een vrije ruimte van 1,2 procent van de loonsom.

In een bij het Belastingplan 2015 gevoegd Informatieblad heeft het ministerie van Financiën een aantal laatste veranderingen bekendgemaakt in de WKR, die de fiscale behandeling bepaalt van vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Begin 2011 werd de WKR geïntroduceerd, maar werkgevers konden tot nu toe altijd nog kiezen voor het oude regime van vergoedingen en verstrekkingen.
Die keuzemogelijkheid vervalt nu definitief: vanaf 1 januari 2015 bestaat alleen nog de WKR, dat wil zeggen dat vergoedingen aan werknemers bij elkaar opgeteld tot 1,2 procent van de totale loonsom van de organisatie onbelast zijn. Daarboven worden vergoedingen met 80 procent belast.

Uiteraard zijn er (reeksen) uitzonderingen, nihilwaarderingen en wat dies meer zij. De meest opvallende vloeien voort uit de invoering van het noodzakelijkheidscriterium voor gereedschappen, computers en mobiele communicatiemiddelen. Als een werknemer dergelijke apparatuur zonder meer nodig heeft om zijn werk te doen, kan de werkgever die verstrekken zonder fiscaal rekening te hoeven houden met het privévoordeel van de werknemer. Daarmee vervalt ook het fiscale onderscheid tussen computers, smartphones en tablets.

Overigens vervalt met de WKR sowieso het onderscheid tussen vergoedingen en verstrekkingen. Zaken die eerst alleen verstrekt mochten worden, mogen vanaf 1 januari 2015 ook onbelast worden vergoed. Een andere wijziging die nu op het laatste moment wordt doorgevoerd betreft de frequentie van het berekenen van de WKR. Voorheen moest dat per aangiftetijdvak gebeuren, nu kan één keer per jaar volstaan. Concerns krijgen het ook makkelijker, omdat - onder voorwaarden - de regeling op concernniveau kunnen toepassen in plaats van per concernonderdeel.

Eerder dit jaar werd al bekend dat de personeelskorting voor producten van het eigen bedrijf blijft bestaan. De budgettaire gevolgen daarvan was een van de belangrijkste redenen om de vrije ruimte te verlagen van 1,5 naar 1,2 procent.
Het kabinet gaat er nog steeds vanuit dat de werkkostenregeling een forse administratieve lastenverlichting voor werkgevers gaat opleveren, onder meer omdat vergoedingen en verstrekkingen niet meer per werknemer bijgehouden hoeven te worden.

Bron: Accountant.nl

 

« Terug

Heeft u een vraag, of wilt u vrijblijvend een afspraak?

neem contact op ››
Scroll naar boven