Blijf op de hoogte

« Terug

Belangrijkste wijzigingen Prinsjesdag 2014

25 sep

Vorige week zijn tijdens Prinsjesdag de plannen van het kabinet voor 2015 wereldkundig gemaakt. Schouten Accountants zet de belangrijkste aandachtspunten voor u op een rij.

Wijziging kindregelingen

 • De alleenstaande ouderkorting, ouderschapsverlofkorting en aftrek uitgaven levensonderhoud kinderen worden per 1 januari 2015 afgeschaft;
 • Ter compensatie hiervan wordt het kindgebonden budget (inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderen tot 18 jaar) verhoogd.
 • De kinderbijslag, combinatiekorting en kinderopvangtoeslag blijven bestaan;
 • Wanneer u bent ontslagen, blijft u 6 maanden (was 3 maanden) recht houden op kinderopvangtoeslag, zodat u zich voor een langere tijd kunt richten op een nieuwe baan.

Zorgkosten

De aftrekmogelijkheden voor zorgkosten zijn de laatste jaren al sterk beperkt. In het Regeerakkoord 2014 waren veel aftrekposten al geschrapt. Dit is met het Herfstakkoord weer gedeeltelijk terug gedraaid. Nu gaat er alsnog een dikke streep door veel aftrekposten.

Veel vergoedingen voor zorgkosten worden verlegd naar de gemeente. Hoofdregel voor de nieuwe aftrek specifieke ziektekosten 2015 is dat zorgkosten niet fiscaal aftrekbaar zijn als de zorg onder de WMO 2015 valt en dus in beginsel door de gemeente zou kunnen worden vergoed. Let op!! De gemeenten kunnen hierin hun eigen beleid bepalen.
Niet langer aftrekbaar zijn:

 • veel hulpmiddelen die ook via de WMO vergoed zouden kunnen worden (scootmobiel, woningaanpassingen, traplift, rolstoel, rollator, krukken enz.);
 • vervoer dat ook via de gemeente kan worden geregeld;
 • betalingen aan het CAK.

Verlaging ouderenkorting

De ouderenkorting wordt in 2016 verlaagd met € 83. De ouderentoeslag voor vermogen belastingvrij vermogen in box 3 wordt in 2016 afgeschaft.

Impulsen woningmarkt

Om de woningmarkt te stimuleren zijn de volgende maatregelen aangekondigd:

 • Periode waarin rente op een restschuld na verkoop van de woning aftrekbaar is, wordt verlengd naar 15 jaar (was 10 jaar);
 • Woningbezitters met dubbele hypotheeklasten behouden 3 jaar het recht op hypotheekrente aftrek voor de oude woning. Dit was een tijdelijke maatregel maar is nu omgezet naar een permanente maatregel;
 • Voor een eigen woning die te koop staat maar tijdelijk wordt verhuurd, herleeft het recht op hypotheekrente aftrek als de huurder binnen 3 jaar de woning heeft verlaten;
 • BTW op arbeidskosten bij renovaties blijft tot 1 juli 2015 op 6% staan. Deze regeling zou oorspronkelijk per 31 december 2014 weer vervallen.

Afbouw hypotheekrente aftrek

Jaarlijks wordt de hypotheekrente aftrek met 0,5% verlaagd. Voor 2015 betekent dit een maximaal aftrekpercentage van 51%.

Bijtelling zuinige auto's gewijzigd

Voor een zuinige auto geldt, afhankelijk van de CO2-uitstoot, een tarief van 4%, 7%, 14% of 20%. De verwachting is dat deze tarieven op de schop gaan, maar plannen hiervoor worden pas de komende maanden bekend gemaakt.

Wijziging VAR-verklaring

Voor het aanvragen van een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) wordt er in de loop van 2015 een webmodule beschikbaar gesteld. Hiermee kunnen zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer input geven over de arbeidsrelatie. Door deze betrokkenheid wordt de opdrachtgever medeverantwoordelijk wanneer achteraf blijkt dat er sprake was van een schijnzelfstandige. Naheffing van de verschuldigde loonbelasting en premies volksverzekeringen zal de plaatsvinden bij de opdrachtgever.

Gebruikelijk loon DGA

Voor een Directeur Grootaandeelhouder (DGA) van een BV geldt de gebruikelijk loon regeling. Dit betekent dat u als DGA een minimaal salaris uit de BV moet halen (in 2014 € 44.000 per jaar). Tevens geldt er een doelmatigheidsmarge. Dit betekent dat het salaris van de DGA niet meer dan 30% mag afwijken van het salaris van een gewone werknemer in een vergelijkbare functie. De marge wordt verlaagd van 30% naar 25%.
Voor 2015 geldt een overgangsregeling. Wanneer de DGA in 2013 een salaris heeft dat hoger is dan € 43.000 mag hij zijn salaris voor 2015 baseren op 75/70e-deel van het salaris uit 2013.

« Terug

Heeft u een vraag, of wilt u vrijblijvend een afspraak?

neem contact op ››
Scroll naar boven