Blijf op de hoogte

« Terug

Overdrachtsbelasting verschuldigd over ondergrond schuur

16 okt

Na een recente Hoge Raad uitspraak zijn agrarische ondernemers bij verkoop van een schuur ook overdrachtsbelasting verschuldigd over de ondergrond.

Volgens artikel 15 lid 1q WBR geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting bij verkrijging van ten behoeve van de landbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, waaronder mede wordt begrepen de ondergrond van glasopstanden.

Hof Den Haag heeft in een eerder stadium geoordeeld dat de vrijstelling ook geldt voor een parkeerplaats en de ondergrond van een schuur als deze bedrijfsmatig voor de landbouw worden geëxploiteerd. Thans heeft de Hoge Raad deze uitspraak vernietigd (HR 19 september 2014, 13/06088). Volgens de Hoge Raad volgt uit de wetsgeschiedenis dat onder cultuurgrond wordt verstaan de grond die bestemd is voor veeteelt, akker-, weide-, tuin- en bosbouw, waaronder mede begrepen de ondergrond van glasopstanden.

Aangezien de schuur geen glasopstand is, kan de ondergrond er van niet delen in de vrijstelling omdat ook die grond niet is aan te merken als cultuurgrond. Dat de percelen bedrijfsmatig ten behoeve van de landbouw worden geëxploiteerd, is voor de vrijstelling niet voldoende omdat tevens is vereist dat er sprake is van cultuurgrond.

Bron: Notamail

« Terug

Heeft u een vraag, of wilt u vrijblijvend een afspraak?

neem contact op ››
Scroll naar boven