Blijf op de hoogte

« Terug

Risico gevolgen ziekte na einde dienstverband beperken

16 feb

Als een medewerker binnen vier weken na de beëindiging van het dienstverband ziek wordt, draait de (voormalig) werkgever alsnog op voor de uitkeringslasten middels premiedifferentiatie. Hoe kunt u dit voorkomen?

De belangrijkste recente aanpassing in ons sociale stelsel betreft die van het verhoogde financiële risico voor medewerkers die uit dienst gaan en binnen vier weken na datum uit dienst ziek worden. De uitkeringslasten komen dan namelijk op het conto van de ex-werkgever middels premiedifferentiatie. Zo kan het in het ergste geval zijn dat de ex-werkgever 12 jaar lang financieel ‘last’ heeft vanwege de uitkeringskosten (vanwege ziektewet en een eventuele WGA-uitkering. Veel werkgevers en hun HR-adviseurs zijn in de veronderstelling dat dit ‘nieuwe risico’ alleen geldt voor medewerkers waarvan het tijdelijk dienstverband is beëindigd. Maar niets blijkt minder waar. Het risico van premiedifferentiatie (hoe meer schade, hoe hoger de premiekosten) geldt in principe voor álle ex-werknemers, of ze nu een tijdelijk of een vast contract hadden.

Of ze nu zelf ontslag hebben genomen, of dat het contract via kantonrechter, UWV of vaststellingsovereenkomst is ontbonden, dat maakt niet uit. Zelfs een faillissement geeft geen garantie op dispensatie, want als de ex-werkgever na faillissement doorstart, kan de nieuwe werkgever worden beoordeeld als rechtsopvolger van het failliete bedrijf, en kun je alsnog met een premieverhoging worden geconfronteerd. Kortom, ook bij vaste medewerkers loopt de ex-werkgever tot 4 weken na einde dienstverband in potentie het risico tot 12 jaar na uit dienst datum met verhoogde kosten geconfronteerd te worden.

Is er iets aan te doen? Kun je schade voorkomen?  Jazeker, want als de (aanstaande) ex-werknemer vóór de ziekmelding al een WW-uitkering toegekend heeft gekregen vindt er geen doorbelasting plaats aan de ex-werkgever. Daarom adviseren wij bij een naderend einde van het dienstverband de werknemer aan te sporen zo snel mogelijk een WW-uitkering aan te vragen. Dat kan vanaf 4 weken voor einde dienstverband. Op de website van het UWV (www.werk.nl) staat beschreven hoe.

Bron: www.hrpraktijk.nl

Noot Schouten Accountants:

Kleine werkgevers, zijnde werkgevers met een loonsom < € 314.000, betalen een Whk-premie (waar de premie Ziektewet onderdeel van uitmaakt) per sector. Dit betekent dat voor deze werkgevers een instroom in de Ziektewet na einde dienstverband geen gevolgen heeft voor de premie Whk. Dit probleem speelt alleen bij middelgrote werkgevers (loonsom tussen € 314.000 en € 3.140.000) en grote werkgevers (loonsom > € 3.140.000). Zij betalen een Whk-premie waarbij de instroom in de Ziektewet wordt meegewogen in de bepaling van de premie Whk.

« Terug

Heeft u een vraag, of wilt u vrijblijvend een afspraak?

neem contact op ››
Scroll naar boven