Blijf op de hoogte

« Terug

Uitspraak proefprocedure herwaardering landbouwgrond naar WEVAB

25 mei

Een landelijke opererende belastingadviesorganisatie is een proefprocedure gestart voor 4.000 agrarische cliënten.

In de onderhavige voorgelegde zaak heeft de belastingplichtige, een melkveehouder, zijn landbouwgronden geherwaardeerd op de waarde in het economisch verkeer bij agrarische bestemming (WEVAB) door zijn tot dan toe gehanteerde waarderingsstelsel te wijzigen. Daarbij is het de bedoeling de winst ten gevolge van de herwaardering (ad € 1.417.536), met toepassing van de landbouwvrijstelling, onbelast te laten.

De inspecteur staat de stelselwijziging niet toe, omdat het nieuwe stelsel naar zijn mening in strijd is met goed koopmansgebruik en een tussentijdse wijziging van het stelsel bovendien niet geoorloofd is. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden verzet goed koopmansgebruik zich niet tegen het gekozen waarderingsstelsel (waardering tegen de WEVAB).

In het onderhavige geval, waarin anticiperend op de mogelijke afschaffing van de landbouwvrijstelling is gekozen voor een stelselwijziging, is geen sprake van een oogmerk van het behalen van incidenteel fiscaal voordeel, aldus het Hof. De melkveehouder heeft beoogd een mogelijk fiscaal nadeel te voorkomen, maar dit maakt niet dat hij een incidenteel fiscaal voordeel heeft beoogd.

De staatssecretaris van Financiën heeft tegen dit oordeel cassatieberoep ingesteld en volgens A-G Niessen is dat gegrond. Met de stelselwijziging is immers beoogd om, door tussentijdse herwaardering, een verwachte toekomstige wens van de wetgever om latent bestaande vermogenswinsten binnen de belaste sfeer te brengen, te frustreren. Deze ‘frustratie’ kwalificeert volgens de A-G als een incidenteel fiscaal voordeel.

Noot: het betreft hier een situatie waar op basis van een stelselwijziging wordt geprobeerd om de landbouwgronden te herwaarderen naar de WEVAB. Dit is niet mogelijk. Wel is het mogelijk om op basis van andere gronden (bijvoorbeeld inbreng in een nieuwe onderneming) een herwaardering naar WEVAB te realiseren.

 

« Terug

Heeft u een vraag, of wilt u vrijblijvend een afspraak?

neem contact op ››
Scroll naar boven