Blijf op de hoogte

« Terug

Verwijder pensioenontslagbeding uit arbeidsovereenkomst

25 mei

Onder de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is het van belang dat u uw huidige arbeidsovereenkomsten screent op de aanwezigheid van een pensioenontslagbeding.

In veel arbeidsovereenkomsten is een pensioenontslagbeding opgenomen. De tekst luidt dan bijvoorbeeld:´De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd´.

Onder de WWZ heeft de werkgever voor een pensioenontslag na 1 juli 2015 geen ontslagvergunning meer nodig. De nieuwe wet bepaalt dat de werkgever de arbeidsovereenkomst mag opzeggen tegen, maar ook na de dag dat de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt (artikel 7:669 lid 4 BW). Echter, dit geldt echter alleen voor arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan voordat deze leeftijd wordt bereikt.

Wanneer een arbeidsovereenkomst een pensioenontslagbeding bevat dat kan men zich op het standpunt stellen dat het oorspronkelijke contract van rechtswege is geëindigd en dat daarna automatisch een nieuwe arbeidsovereenkomst is aangegaan doordat niet is opgezegd. Toepassing van artikel 7:669 lid 4 BW is dan niet meer mogelijk en de doorwerkende 65-plusser geniet de normale ontslagbescherming. Voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst is vervolgens een ontslagvergunning noodzakelijk.

Wel is het zo dat de WWZ bepaalt dat belangrijke opzegverboden (ziekte, lidmaatschap OR) bij een pensioenontslag niet gelden. Ook is bij een pensioenontslag geen transititievergoeding verschuldigd. Reden temeer om uit uw huidige arbeidsovereenkomsten het pensioenontslagbeding te verwijderen en de arbeidsovereenkomst ook na AOW-leeftijd voort te zetten.

 

« Terug

Heeft u een vraag, of wilt u vrijblijvend een afspraak?

neem contact op ››
Scroll naar boven