Blijf op de hoogte

« Terug

Aanzeggen bij indiensttreding toegestaan

15 jun

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag u in de overeenkomst al op laten nemen dat u het contract niet gaat verlengen.

In de Wet Werk en Zekerheid is de bepaling opgenomen dat bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, welke langer duren dan 6 maanden, uiterlijk 1 maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst de werkgever aan de werknemer moet meedelen of hij de overeenkomst wel of niet gaat verlengen. Wanneer de werkgever deze aanzegtermijn laat verlopen, krijgt de werknemer recht op een vergoeding (maximaal 1 bruto maandsalaris).

Onlangs heeft de Rechtbank Midden-Nederland zich hierover uitgesproken. Het betrof een werkgever die volgens de geldende CAO twee maanden voor het aflopen van de overeenkomst aan de werknemer moest meedelen of het contract wel of niet zou worden verlengd. Om dit te ondervangen liet de werkgever bij indiensttreding in de arbeidsovereenkomst opnemen dat het dienstverband na afloop van het contract zou eindigen.

Toen de werkgever enkele weken voor het verstrijken aan de werknemer liet weten dat hij het contract niet liet verlengen, stapte laatsgenoemde naar de rechter. Deze oordeelde echter dat, door het opnemen van de bepaling in de arbeidsovereenkomst, de werkgever aan zijn aanzegverplichting conform CAO en Wet Werk en Zekerheid had voldaan. Het staat de werkgever echter wel vrij om op de bepaling terug te komen en de arbeidsovereenkomst alsnog te verlengen. Dat was hier echter niet gebeurd en dus wees de rechter het verzoek van de werknemer af.

Bron: Rendement.nl

 

« Terug

Heeft u een vraag, of wilt u vrijblijvend een afspraak?

neem contact op ››
Scroll naar boven