Blijf op de hoogte

« Terug

Prinsjesdag 2015

23 sep

Schouten Accountants zet de belangrijkste maatregelen die op Prinsjesdag 2015 zijn aangekondigd voor u op een rij. Let op dat het vooralsnog plannen zijn en dat nog moet blijken of alles daadwerkelijk in wetten wordt omgezet. Ook de definitieve bedragen kunnen uiteindelijk nog afwijken van hetgeen in dit artikel wordt vermeld.

Lagere lasten op arbeid

Tarieven en schijven  

De inkomstenbelastingtarieven in de tweede en de derde schijf worden verlaagd met circa 1,85%-punt naar 40,15%.  Daarnaast wordt de bovengrens van de derde schijf verhoogd, zodat pas vanaf een inkomen van € 66.421 het toptarief van 52% is verschuldigd.

Arbeidskorting  

De arbeidskorting stijgt maximaal met € 638 voor inkomens van € 20.000 tot € 34.000 naar € 3.103 in 2016 en € 3.312 in 2017 (2015: € 2.220). Vanaf € 34.000 vindt er een afbouw plaats tot nihil bij een inkomen van meer dan € 111.600.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting  

De inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt verhoogd met maximaal € 606 bij een inkomen van minimaal € 32.970. De inkomensafhankelijke combinatiekorting bedraagt minimaal € 1.046 en maximaal € 2.769.

Algemene heffingskorting  

De algemene heffingskorting wordt volledig afgebouwd vanaf een inkomen van € 20.000 naar nihil bij een inkomen van meer dan € 70.000.  Tot een inkomen van € 20.000 bedraagt de algemene heffingskorting € 2.230 in 2016 en € 2.233 in 2017.

Tegemoetkoming werkgevers  

Werkgevers worden gestimuleerd om mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Vanaf 2017 krijgen werkgevers een tegemoetkoming van maximaal € 2.000 per jaar voor elke werknemer die rond het minimumloon zit.


Schenkingsvrijstelling eigen woning vanaf 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 wordt er een  structurele, eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning van maximaal € 100.000 ingevoerd. Als voorwaarden worden gesteld dat de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar oud moet zijn en het geld moet gebruikt worden voor het kopen van een woning of het aflossen van de hypotheek. Net als de tijdelijk vrijstelling geldt deze vrijstelling ook ten aanzien van derden.


Bijtelling auto

In 2016 wordt de bijtelling van het privé-gebruik van de zakelijke auto stap voor stap aangepast. Over vijf jaar zullen er uiteindelijk twee categorieën voor de bijtelling over blijven. Namelijk de  bijtelling voor auto’s met een percentage van 22% en een bijtellingspercentage van 4% voor de nulemissie-auto (volledig elektrische auto) tot een catalogusprijs van € 50.000. Het deel van de catalogusprijs boven € 50.000 komt vanaf 2019 in het algemene bijtellingspercentage van 22% te vallen.


Box 3 heffing wijzigt per 1 januari 2017

In 2017 gaat het heffingsvrije vermogen in box 3 omhoog naar € 25.000 per belastingplichtige.
Het belastingtarief blijft 30%. Nu wordt iedereen nog belast voor een fictief rendement van 4% over het gehele box 3 vermogen (spaargeld, beleggingen, overig onroerend goed).
Vanaf 2017 wordt er gerekend met een fictief rendement op spaarvermogen (1,63% - rendementsklasse 1) en beleggingsvermogen (5,5% - rendementsklasse 2).

Vermogen  Vermogensmix Ficitief rendement (nu 4%)  Box 3 heffing (nu 1,2% 
 Tot € 100.000 67% sparen / 33% beleggen  2,9%  0,87%
 € 100.000 - €1.000.000    21% sparen / 79% beleggen    4,7%  1,41%
 Boven € 1.000.000 100% beleggen  5,5%  1,65%

 
Voorbeeld:

Stel: uw box 3-vermogen bedraagt € 120.000. Het heffingsvrij vermogen bedraagt € 25.000. Eerst wordt de grondslag toegerekend aan de schijven. Eerste schijf: € 100.000, tweede schijf € 20.000. In de eerste schijf komt het heffingsvrije vermogen in aftrek. In de eerste schijf wordt daarom € 75.000 verdeeld over sparen en beleggen. In de tweede schijf wordt € 20.000 verdeeld.

Spaardeel eerste schijf: 67% van € 75.000 = € 50.250 Spaardeel tweede schijf: 21% van € 20.000 = € 4.200 Totaal spaardeel: € 54.450 Rendement spaardeel: 1,63% x € 54.450 = € 888

Beleggingsdeel eerste schijf: 33% van € 75.000 = € 24.750 Beleggingsdeel tweede schijf: 79% van € 20.000 = € 15.800 Totaal beleggingsdeel: € 40.550 Rendement beleggingsdeel: 5,5% x € 40.550 = € 2.230

Totaal rendement: € 888 + € 2.230 = € 3.118 Box 3-tarief: 30% Box 3-heffing: 30% x € 3.118 = € 935

Voor belastingplichtigen met een spaarvermogen > € 1.000.000 lijkt beleggen in een BV voordeliger uit te pakken. Informeer er naar bij uw vaste contactpersoon op ons kantoor.

Kindregelingen

Kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag wordt in 2016 met ca. 5% verhoogd. Voor gezinnen met een gezinsinkomen tot € 50.000 zal het voordeel ca. € 100 per week zijn.


Kindgebonden budget

In 2016 en 2017 zal het tweede kindbedrag eenmalig met € 33 worden verhoogd. Voor gezinnen met > 2 kinderen worden de bedragen structureel verhoogd vanaf 2016 met € 100 (3 kinderen) of € 177 (4 of meer kinderen).


Hervorming pensioen eigen beheer DGA

De hervorming van het pensioen in eigen beheer wordt minimaal met 1 jaar uitgesteld. Per 1 januari 2016 wilde de staatssecretaris een nieuwe wet in werking laten treden die een einde zou maken aan de problematiek rond het pensioen in eigen beheer. Nu blijkt dat hij dit pas in 2016 verder zal laten onderzoeken en dat een alternatief pensioen voor de DGA niet eerder dan 1 januari 2017 zal worden ingevoerd.

 

« Terug

Heeft u een vraag, of wilt u vrijblijvend een afspraak?

neem contact op ››
Scroll naar boven