Blijf op de hoogte

« Terug

Aanpassing wetsvoorstel uit faseren pensioen in eigen beheer

05 jul

De Staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer zijn eerder gedane voorstel om pensioen in eigen beheer (PEB) uit te faseren op enkele punten aangepast.

De termijn waarbinnen het pensioen in eigen beheer (PEB) fiscaal geruisloos kan worden afgekocht, wordt verlengd naar drie jaar. Hierbij gaat een staffel gelden: in 2017 geldt een korting van 34,5% op de grondslag, in 2018 een korting van 25% en in 2019 een korting van 19,5%.

Uitgangspunt zijn de balanswaarden ultimo 2015. Door het afstempelen van de commerciële naar de fiscale (balans)waarde wordt men (grotendeels) bevrijd van de dividendklem. De tegemoetkoming in de loonbelasting bestaat erin dat over het verschil tussen de waarde in het economische verkeer en de fiscale waarde geen loonbelasting en ook geen revisierente verschuldigd is. Na het afstempelen kan gekozen worden tussen afkoop en overstappen naar de spaarvariant.

Bij afkoop geldt de genoemde korting op de grondslag en is ter zake van de afkoop geen revisierente verschuldigd. Bij het overstappen naar de spaarvariant vindt belastingheffing pas plaats in de uitkeringsfase. De nieuwe regeling moet 1 januari 2017 in werking treden. Op Prinsjesdag 2016 wordt hiertoe het wetsvoorstel ingediend.

« Terug

Heeft u een vraag, of wilt u vrijblijvend een afspraak?

neem contact op ››
Scroll naar boven