Blijf op de hoogte

« Terug

Uitzondering voor seizoenswerkers agrarische sector op ketenbepaling WWZ

05 jul

De uitzonderingen die de agrarische sector mag maken op de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) zijn opgenomen in de nieuwe CAO Open Teelten.

Door de cao-afspraken kunnen tijdelijke medewerkers vaker op hetzelfde bedrijf aan de slag, zonder dat dit leidt tot een vast arbeidscontract.
In de CAO wordt voor seizoensarbeid een uitzondering gemaakt op de wettelijke ketenbepaling van de Wet Werk en Zekerheid. Hierdoor wordt de keten van arbeidsovereenkomsten onderbroken door een periode van drie maanden in plaats van de wettelijke zes maanden. De nieuwe afspraak kan worden toegepast voor tijdelijke oogst- en productiemedewerkers.

De overeenkomst geldt voor ongeveer 30.000 werknemers in de akkerbouw, bollenteelt, boomkwekerij, fruitteelt, vollegrondstuinbouw en zomerbloementeelt en heeft een looptijd van 1 juli 2015 tot en met 31 maart 2017.

Eerder werd met minister Lodewijk Asscher (Werkgelegenheid) al overeenstemming bereikt over bepaalde functies die onder voorwaarden in aanmerking komen voor een kortere werkonderbreking als een arbeidscontract is afgelopen dan de wettelijke periode van minimaal zes maanden.

De CAO Open Teelten is de eerste van een reeks overeenkomsten, inclusief uitzonderingsbepalingen, waarover bonden en werknemers een akkoord hebben bereikt. Het is de verwachting dat er de komende weken ook een akkoord wordt bereikt in de sector glastuinbouw en tuinbouwzaden

« Terug

Heeft u een vraag, of wilt u vrijblijvend een afspraak?

neem contact op ››
Scroll naar boven