Blijf op de hoogte

« Terug

Belangrijke wijziging voor eigen risico drager WGA per 1 januari 2017

15 sep

Per 1 januari 2017 worden WGA-vast en WGA-flex samengevoegd en kan de werkgever voor de totale WGA lasten of eigenrisicodrager worden of het risico in het publieke stelsel verzekeren.

Sinds de komst van de WIA, - welke twee uitkeringen kent (WGA en IVA) -, heeft er een sociale lastenverschuiving plaats gevonden. Naast dat de loondoorbetaling door de werkgever met één jaar is verlengd, worden de individuele WGA (vast) uitkeringen 10 jaar lang doorbelast aan de werkgever. Ook is de werkgever 10 jaar lang verantwoordelijk voor de re-integratie. Vooralsnog geldt er geen individuele doorbelasting voor de IVA uitkering. De werkgever had de keuze om voor de WGA (vast) en/of voor de Ziektewet eigenrisicodrager te worden of het risico onder te brengen in het publieke stelsel (bij het UWV). Voor WGA flex bestond deze keuze (nog) niet. De WGA flex viel binnen het publieke stelsel (UWV).

Per 1 januari 2017 worden WGA-vast en WGA-flex samengevoegd en kan de werkgever voor de totale WGA lasten of eigenrisicodrager worden of het risico in het publieke stelsel verzekeren. Werkgevers die besluiten eigenrisicodrager te worden of al zijn voor WGA vast, krijgen automatisch de WGA flex erbij. De werkgever die al eigenrisicodrager is en dit wil blijven dient uiterlijk voor 1 januari 2017 een garantieverklaring te hebben ingediend bij de Belastingdienst. De werkgever die besluit eigenrisicodrager te worden (dus op dit moment nog GEEN ER-drager is voor de WGA-vast), dient de aanvraag hiervoor uiterlijk voor 1 oktober 2016 bij de Belastingdienst ingediend te hebben.

Voor- en nadelen eigen risico drager WGA

Voordelen  Nadelen 

De regie van het verzuim blijft (2+10 jaar) in eigen beheer. Als de (ex) werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie, kan de werkgever daar zelf maatregelen op nemen. Dus niet afhankelijk van het UWV.

Intensieve verzuimbegeleiding blijft noodzakelijk, dus uren en kosteninvestering. Ook (ex) werknemers die niet meer tot de organisatie behoren, dienen te worden begeleid.

Huidige WGA lasten mogen achter blijven bij het UWV. De werkgever begint met een schone lei.

Toekomstige WGA lasten komen voor rekening van werkgever. Zie ook volgende punt.

Premie verzekeraar kan lager zijn in vergelijking tot UWV. Let wel op dat verzekeraars in eerste jaar vaak lagere tarieven aanbieden, maar daarna veelal in tarieven gaan stijgen! Zie ook volgende punt.

Bij WGA lasten zal de premie stijgen. Werkgever zit dan vast aan het verzekeringscontract. Zie ook volgende punt.

Door steeds over te stappen naar een andere verzekeraar of door onderhandeling kan de premie laag blijven zo lang er geen instroom is. Zie ook nadeel bij instroom WGA. UWV heeft de bulk waardoor de premie in de regel ook bij instroom in de WGA relatief laag blijft.

Bron: Auxilium Adviesgroep - www.auxiliumadviesgroep.nl

« Terug

Heeft u een vraag, of wilt u vrijblijvend een afspraak?

neem contact op ››
Scroll naar boven