Blijf op de hoogte

« Terug

Reparatie wetgeving werkkamer in huurwoning

26 okt

In een Hoge Raad arrest van 12 augustus 2016 werd geoordeeld dat ZZP-ers onder voorwaarden de kosten van een werkruimte in de huurwoning kunnen aftrekken. Staatssecretaris Wiebes heeft hiervoor reparatiewetgeving aangekondigd.

In de nota van wijziging wordt voorgesteld de behandeling van IB-ondernemers en resultaatgenieters met een onzelfstandige werkruimte in een huurwoning in lijn te brengen met de huidige praktijk ten aanzien van IB-ondernemers en resultaatgenieters met een onzelfstandige werkruimte in een koopwoning. Hierdoor worden zij binnen de winst- en resultaatsfeer materieel hetzelfde behandeld. De opbrengst van die maatregel van € 20 miljoen wordt aangewend voor een verhoging van het aftrekpercentage van bepaalde gemengde kosten voor alle IB-ondernemers en resultaatgenieters. Daarmee blijft de lastendruk voor deze groep als geheel onveranderd. Volledigheidshalve merkt Wiebes op dat voor zelfstandige werkruimtes in een koop- of huurwoning niets verandert. Deze kosten blijven onder de bestaande voorwaarden aftrekbaar in de winst- en resultaatsfeer.

Bron: Fiscanet

« Terug

Heeft u een vraag, of wilt u vrijblijvend een afspraak?

neem contact op ››
Scroll naar boven