Blijf op de hoogte

« Terug

Drie maanden uitstel voor premievrij maken pensioen in eigen beheer (PEB)

11 nov

Per 1 januari 2017 is het opbouwen van pensioenaanspraken in eigen beheer niet meer toegestaan. In verband met het korte tijdsbestek en de te verrichten handelingen wordt uitstel verleend tot 1 april 2017.

In een nota van wijziging bij het wetsvoorstel Pensioen in Eigen Beheer, die staatssecretaris Wiebes van Financiën naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, worden aanpassingen doorgevoerd op het terrein van lijfrentetermijnen en eigenbeheerlichamen.  Dit wetsvoorstel ligt nu ter goedkeuring bij de Eerste Kamer. Omdat we pas half december weten of de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel, resteert nog slechts een korte termijn voor de noodzakelijke handelingen.
Directeuren-grootaandeelhouder (DGA) met een pensioen in eigen beheer krijgen drie maanden extra de tijd – dat wil zeggen tot 1 april 2017 – om alle benodigde stappen te zetten voor het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer (PEB).

Dit betekent dat het PEB uiterlijk 31 maart 2017 premievrij moet zijn gemaakt en de pensioenbrief waarin de pensioenafspraken tussen het eigenbeheerlichaam en de DGA zijn vastgelegd, moet zijn aangepast.

« Terug

Heeft u een vraag, of wilt u vrijblijvend een afspraak?

neem contact op ››
Scroll naar boven