Blijf op de hoogte

« Terug

Compensatie transitievergoeding bij langdurige ziekte en bedrijfseconomisch ontslag

14 nov

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat werkgevers recht geeft op een compensatie van de transitievergoeding bij ontslag na 2 jaar ziekte en bij ontslag op bedrijfseconomische gronden.

Compensatie bij langdurige ziekte

Na twee jaar ziekte zal een werknemer in de WIA/WGA terecht komen. De werkgever krijgt hiervoor een ontslagvergunning maar is ook in deze situatie de transitievergoeding verschuldigd. Omdat werkgevers in zo’n geval al met hoge kosten te maken hebben, vindt het kabinet het rechtvaardig als deze werkgevers een compensatie krijgen voor de transitievergoeding die ze bij zo’n ontslag moeten betalen. Die compensatie wordt betaald vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds. Hier staat wel een premieverhoging tegenover. De maatregel moet een einde maken aan slapende dienstverbanden.

Compensatie bij ontslag bedrijfseconomische gronden

De eerste wijziging gaat over de regel dat de werknemer geen recht heeft op de transitievergoeding als in de cao voor een gelijkwaardige voorziening is gezorgd. Kortweg blijkt in de praktijk dat door collectieve cao-voorzieningen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen het ondoenlijk kan zijn om in de cao een individuele gelijkwaardige voorziening te regelen. De wijziging zorgt er daarom voor dat het recht op de transitievergoeding ook verdwijnt als een individuele voorziening voor ontslag om bedrijfseconomische redenen niet gelijkwaardig is. Cao-partijen mogen dan zelf bepalen wat de omvang van de voorziening is, zolang deze maar gericht is op het vinden van nieuw werk. Ook kunnen zij besluiten de kosten van de voorzieningen niet meer bij individuele werkgevers (uit het mkb) te leggen. De wijziging moet per 1 januari 2018 ingaan.

Als het wetsvoorstel ook wordt goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer, treedt het naar verwachting per 1 januari 2018 in werking. Het plan is om de compensatie dan met terugwerkende kracht toe te kennen tot 1 juli 2015.

Bron: www.rendement.nl

« Terug

Heeft u een vraag, of wilt u vrijblijvend een afspraak?

neem contact op ››
Scroll naar boven